Profession operatør af luftseparationsanlæg

Operatører af luftseparationsanlæg kontrollerer og vedligeholder udstyret til udtrækning af kvælstof og ilt fra luften og sikrer, at de operationelle parametre for tryk, strømning og temperatur overholdes. De udfører produktrenhedsforsøg og overvåger deres overførsel til lagertanke eller flasker.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Karakteristika ved garvningskemikalier

  Kemiske hjælpestoffers sammensætning og fysisk-kemiske egenskaber anvendt i forskellige garvningsprocesser (garvestoffer, fedtvæsker, pigmenter, farvestoffer osv.)

 • Basiskemikalier

  Karakteristikaene og fremstillingen af organiske basiskemikalier, såsom ethanol, methanol, benzen og uorganiske basiskemikalier, såsom ilt, nitrogen, brint.

 • Kemisk konservering

  Proces for tilsætning af kemiske forbindelser til et produkt, f.eks. fødevarer eller farmaceutiske produkter, for at undgå nedbrydning forårsaget af kemiske forandringer eller mikrobiel aktivitet.

Færdigheder

 • Styre luftstrøm

  Kontrollere strømmen af luft gennem kompressionsenheder ved at dreje på ventiler i den korrekte rækkefølge.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Overføre oxygen

  Overføre flydende eller gasformig oxygen ved at åbne ventilerne, så overførslen gennem varmeveksleren afkøler luften, og oxygenen opbevares i beholdere, idet det sikres, at de specifikke temperatur- og trykparametre overholdes.

 • Teste oxygenrenhed

  Teste renheden og vandindholdet i den forarbejdede oxygen ved hjælp af burette-fugtmåleren.

 • Betjene gasekstraktionsudstyr

  Betjene det udstyr, der anvendes til ilt- og kvælstofudvinding, såsom kompressorer, fraktioneringskolonner, varmevekslere og rensningstårne.

Source: Sisyphus ODB