Profession operatør af lyspult

Operatører af lyspulte styrer belysningen af en forestilling på grundlag af det kunstneriske eller kreative koncept i samspil med de udøvende kunstnere. Deres arbejde påvirkes af og påvirker andre operatørers resultater. Derfor arbejder operatørerne tæt sammen med designere, operatører og udøvende kunstnere. Operatører af lyspulte forbereder og fører tilsyn med opsætning, leder det tekniske personale, programmerer udstyret og betjener lyssystemet. De kan være ansvarlige for konventionelle eller automatiserede lysarmaturer og i nogle tilfælde også styring af video. Deres arbejde er baseret på planer, instrukser og anden dokumentation.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Organisere ressourcer til kunstnerisk produktion

  Koordinere menneskelige, materielle og kapitalmæssige ressourcer inden for kunstneriske produktioner baseret på den givne dokumentation, f.eks. scripts.

 • Plotte lysforhold med automatiserede lamper

  Teknisk styre lystavler til automatiserede lamper. Oprette og afprøve lysforhold med automatiserede lamper.

 • Udforme kunstnerisk produktion

  Indgive og dokumentere en produktion i alle faser lige efter forestillingsperioden, således at den kan reproduceres, og alle relevante oplysninger forbliver tilgængelige.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Samspille med handlinger på scenen

  Tage dine replikker fra handlinger på scenen og samspille med dem. Træffe afgørelse om den nøjagtige tidsplan og procedure i et levende miljø for at sikre et flydende og ensartet resultat.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Belyse et show

  Belyse et show baseret på konkrete produktionsbehov.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Udforme lyssætningsplan

  Lave tekniske tegninger og dokumentation inden for belysningsafdelingen.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Konsultere interessenter om gennemførelsen af en produktion

  Rådføre sig med forskellige personer og grupper, der har interesser i produktionen. Være i trit med den praktiske side af produktionen og ajourføre dem.

 • Arrangere lyspanel

  Installere, forbinde og afprøve lyspanel i et miljø med liveoptræden.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Plotte lysforhold

  Opstille og afprøve lysforhold.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Støtte en designer i udviklingsprocessen

  Støtte designere i løbet af udviklingsprocessen.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Betjene en lyskonsol

  Betjene en lysplade under prøve eller i live situationer baseret på visuelle referencer eller dokumentation.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

Source: Sisyphus ODB