Profession operatør af papirmaskine

Operatører af papirmaskiner passer maskiner, der optager papirslam, spreder det ud over en si og lader vandet løbe af. Det drænede slam presses derefter og tørres for at fremstille papir.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Overvåge papirrulle

  Overvåge den store papirrulle, der opvikler papiret ved den rette spænding på en kerne.

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåge alle aspekter af papirkvalitet, f.eks. tykkelse, uigennemsigtighed og glathed efter specifikationer samt til viderebehandling eller efterbehandling.

 • Betjene papirpresse

  Betjene papirpressen, der fører papirbanen mellem en blød roterende valse, der presser det vand ud, der er opsuget og transporteret væk af våd filt.

 • Overvåge papirmasses kvalitet

  Undgå ringere kvalitet og lavere sorteringer af genbrugspapir og papirmasse ved at holde øje med klæbrighed, plast, farve, ublegede fibre, lysstyrke og snavs.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Påføre papirbelægning

  Betjene belægningsmaskiner og størrelsespresser, som anvender pigmenter, stivelse og kemikalier på papirets overflade for at forbedre nogle af dets egenskaber, f.eks. modstandsdygtighed og trykkekvalitet.

 • Betjene headbox

  Opstille den del af papirmaskinen, der tilfører masseopløsningen mellem to roterende væv til formningsgabet, hvor det overskydende vand drænes og pulpen omdannes til sammenhængende papirvæv.

 • Koncentrere pulp

  Måle vægten og koncentrationen af papirmassen med henblik på videre forarbejdning og opbevaring ved hjælp af diskfiltre og beregning af opslæmning med specifikke formler.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Betjene papirtørringscylindre

  Opsætte og overvåge de opvarmede ruller, der bevæger papirarket fremad, mens de tørrer det.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

Source: Sisyphus ODB