Profession operatør af planhøvl

Operatører af planhøvle arbejder med industrihøvle for at skære træ til den ønskede form. Planhøvle har et høvlehoved, der bevæger sig hen over træet, idet det går op og ned til styring af snitdybden. Moderne industrielle planhøvle er normalt computerstyrede for at få meget fine og konsistente resultater.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Saveteknikker

  Forskellige saveteknikker til anvendelse af hånd- og elektriske save.

 • Træforarbejdningsprocesser

  Trin i forarbejdningen af træ til fremstilling af trævarer og maskintyper anvendt til disse processer, f.eks. tørring, formning, montering og overfladebehandling.

 • Tømmerafskæringer

  Forskellige former for træskæring på tværs af årerne eller parallelt hermed samt radialt eller tangentialt i forhold til kernen. Træsnits adfærd under forskellige omstændigheder og det optimale snit til et bestemt formål. Tømmerets særlige egenskabers indvirkning, f.eks. kvaster eller fejl.

 • Skæreteknologier

  Forskellige former for skæreteknologier, såsom software eller mekanik, styring af skæreprocesser ved hjælp af lasering, savning, fræsning osv.

 • Typer af savblade

  Typer af blade, der anvendes til savning, såsom båndsavblade, sideskårne blade, lysklinger m.fl. fremstillet af værktøjsstål, karbid, diamanter eller andet materiale.

Færdigheder

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Opstille opskæringsplan

  Udarbejde planer for, hvordan materialet vil blive skåret i funktionelle enheder for at minimere tabet af materiale.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Udskifte savblad på maskine

  Udskifte det gamle blad på en savemaskine med et nyt ved at fjerne spånbørsten, tage den forreste bladstyring af, løsne bladets spænding og fjerne bladet. Samle og montere et nyt blad ved at sætte den forreste bladstyring tilbage igen, montere spånbørsten, sætte bladdækslet på plads igen og justere bladets spænding.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Bearbejde træ

  Bearbejde træets egenskaber, form og størrelse.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Betjene træfræser

  Betjene automatiske eller ikkeautomatiserede træhøvle til industriel brug, som er forsynet med en fremføring, der bevæger sig hen over træet, op og ned for at regulere dybden af indsnit.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

Source: Sisyphus ODB