Profession operatør af posemaskine

Operatører af posemaskiner passer en maskine, som trækker papir ind, folder det og limer det til fremstilling af poser i forskellig størrelse, former og kvalitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Emballeringsprocesser

  Udformning og udvikling af emballage. Udsmyknings- og trykningsprocesser, der udføres i emballage. Emballeringsmaskiner og samlebåndsdrift.

Færdigheder

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Betjene papirposemaskine

  Passe en maskine, der automatisk måler, trykker, klipper, folder og limer papir til papirposer. Sørge for, at de færdige poser er ensartede.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Justere papirposemaskine

  Kontrollere produktionen af papirsposer og være i stand til at foretage mindre justeringer for at sikre, at sideforseglingerne, hullerne og flapstørrelsen er i overensstemmelse med produkt- eller virksomhedsspecifikationerne.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Stable papirposer

  Manuelt fjerne færdige papirposer fra papirposemaskinen og stable dem i kasser eller æsker til yderligere emballering og transport.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

Source: Sisyphus ODB