Profession operatør af pultruderingsmaskine

Operatører af pultruderingsmaskiner passer, styrer og vedligeholder maskiner, som gør det muligt at fremstille kompositmaterialer med de samme tværsnit ved at tilføje forstærkningsfibre såsom fiberglas til det eksisterende materiale og overfladebehandle det resulterende materiale med harpiks. Materialet trækkes derefter igennem en opvarmet matrice og hærdes.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fibertyper til polymerforstærkning

  Fibre, der anvendes til at styrke kompositmaterialer, som f.eks. glasfibre, kulfibre og plastfibre. Anvendelser, omkostninger, fordele og ulemper samt produktionsteknikker i forbindelse med anvendelsen heraf.

 • Pultruderingsproces

  Processen, hvor en klynge af fibre belægges med harpiks og presses gennem en form og derefter vulkaniseres med varme for at frembringe en fiberforstærket polymer.

 • Belægningsmaterialer

  Have kendskab til forskellige typer af overfladebehandling, dvs. forsyning af emner med et eller flere efterbehandlingslag af harpikser, sukkere, pulvere, inaktive og uopløselige fyldstoffer, vokser, gummier, blødgørere, farvestoffer, lakker og andre.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Overvåge status for forarbejdningsmiljø

  Kontrollere, at de overordnede vilkår for det rum, hvor processen finder sted, såsom temperatur og luftfugtighed, opfylder kravene, og om nødvendigt justere dem.

 • Styre temperaturen

  Måle og justere temperaturen for et givet rum eller objekt.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Tilføre glas til pultruderingsmaskine

  Sørge for, at glasfibermaterialet føres ind i pultruderingsmaskinen uden at sidde fast, eller at der opstår fejl.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

Source: Sisyphus ODB