Profession operatør af sprøjtestøbeform

Operatører af sprøjtestøbeforme betjener og overvåger sprøjtestøbemaskiner med henblik på at støbe produkter af termoplastiske materialer. De regulerer temperaturen, trykket og mængden af plast i henhold til foruddefinerede specifikationer. Operatører af sprøjtestøbeforme fjerner også færdige produkter og afskærer overskydende materiale ved anvendelse af en kniv eller et andet håndværktøj.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dele til sprøjtestøbningsmaskine

  Dele af maskine, der smelter og sprøjter smeltet plast i forme, såsom påfyldningstragten, den frem- og tilbagegående snekke, injektionsløbet og injektionscylinderen.

 • Matricer

  Egenskaber og anvendelsesmuligheder af forskellige typer af matricer, de forskellige dele af en matrice (såsom matriceblokken, hulpladen, lokstempel og andet), og de typer af matricer, der anvendes i særlige fremstillingsprocesser (ekstruderingsmatricer, trådtrækningsmatricer, formningsmatricer, stansematricer, kombinationsmatrice og andre).

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Installere stansemaskine

  Installere og smøre stansningspresser ved brug af håndværktøj, bolte og skruetvinger.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Passe injektionsstøbemaskine

  Betjene og overvåge en maskine indeholdende en frem- og tilbagegående skrue, der tvinger råmaterialet fremad, mens det smeltes, og sprøjter den smeltede plast ind i en form.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Trimme overskydende materiale

  Trimme overskydende materiale af stof såsom glasfibervæv, klæde, plast og gummi.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

Source: Sisyphus ODB