Profession operatør af stensplitter

Operatører af stensplittere betjener og vedligeholder maskiner, der flækker sten. De bearbejder sten til forskellige former såsom blokke, brosten, fliser og bestemte produkter. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Typer af sten til bearbejdning

  Forskellige former for sten, som stenhuggere og andre stenarbejdere forarbejder til byggematerialer. Stens mekaniske egenskaber, f.eks. vægt, brudstyrke, holdbarhed. Økonomiske egenskaber såsom omkostninger, transport og fremskaffelse.

Færdigheder

 • Indsætte endestop

  Indsætte endestop efter bredden eller længden på snittet og måle afstanden fra klingen for at sikre, at stenen deles i overensstemmelse med kravene.

 • Fastlægge stedet for opdelingen

  Undersøge stenen for at bestemme strukturens retning og skærefladens position eller de huller, der vil blive forsynet med udfyldninger og fjer.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Manøvrere stenblokke

  Manøvrere stenblokke, placere dem i den korrekte position i maskinrummet ved hjælp af en elektrisk lift, træklodser og kiler.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Passe stenknuser

  Passe en maskine, der opdeler betonsten i byggeblokke ved at anbringe stenen mod stoppene og trykke pedalen ned for at sænke bladet.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB