Profession operatør af strengpresser

Operatører af strengpresser opstiller, overvåger og vedligeholder maskiner, som opvarmer eller smelter råmaterialer, trækker eller presser det opvarmede materiale igennem en formet matrice til en ubrudt profil med et forud indstillet tværsnit, f.eks. rør og plader. De kan også rengøre og vedligeholde udstyret.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matricer

  Egenskaber og anvendelsesmuligheder af forskellige typer af matricer, de forskellige dele af en matrice (såsom matriceblokken, hulpladen, lokstempel og andet), og de typer af matricer, der anvendes i særlige fremstillingsprocesser (ekstruderingsmatricer, trådtrækningsmatricer, formningsmatricer, stansematricer, kombinationsmatrice og andre).

 • Ekstruderingsprocesser

  De forskellige processer, der anvendes til ekstrudering, frembringelse af materialer med konstant tværsnit, indenfor metalforarbejdning, såsom direkte ekstrudering, indirekte ekstrudering, hydrostatisk strengpresning, varmekstrudering, koldflydepresning osv.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Overvåge arbejdsemne i bevægelse i en maskine

  Overvåge behandlingen af et arbejdsemne i bevægelse, f.eks. et stykke metal eller træ, der bevæges lineært på en stationær maskine.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Udskifte stempel

  Evaluere, om en udskiftning af en maskines matrice anses for at være gavnlig, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at udskifte den enten manuelt (afhængigt af størrelse, ved anvendelse af en manuel løftemekanisme) eller mekanisk.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB