Profession operatør af tissuepapirmaskine

Operatører af tissuepapirmaskiner passer en maskine, som trækker tissuepapir ind, perforerer det og ruller det op for at fremstille forskellige typer sanitetspapir.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af perforeringsmaskiner

  Perforeringsmaskiner af forskellig art, f.eks. kroneperforeringsmaskiner og andre perforeringsmaskiner.

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Overvåge papirrulle

  Overvåge den store papirrulle, der opvikler papiret ved den rette spænding på en kerne.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Betjene papirspolemaskine

  Bruge maskiner til fremstilling af toiletpapirpakker i ruller. Fylde papir på maskinen og sætte den i oprulningsstilling, hvilket resulterer i rulning af dorne og formning af produktet.

 • Betjene perforeringsmaskine

  Passe en maskine, der perforerer papir med rækker af små huller, hvilket gør det lettere at rive blade af. Anbringe perforeringsskiver i maskinen og indstille styringer efter arkstørrelsen ved brug af håndværktøj. Føde maskinen og fjerne perforerede ark, efterhånden som de ophober sig på maskinbordet.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåge alle aspekter af papirkvalitet, f.eks. tykkelse, uigennemsigtighed og glathed efter specifikationer samt til viderebehandling eller efterbehandling.

Source: Sisyphus ODB