Profession operatør af transmissionssystem

Operatører af gastransmissionssystemer transporterer energi i form af naturgas. De modtager naturgas fra produktionsstationen, transporterer den gennem rørledninger, idet de sikrer levering af gas til gasdistributionsstationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gasmarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for gashandel, metoder og praksis for gashandel og identifikation af de vigtigste aktører i gassektoren.

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

Færdigheder

 • Teste rørledningsinfrastruktur

  Udføre test af rørledninger, herunder undersøge, om der foregår en kontinuerlig materialestrøm gennem dem, undersøge for lækager og vurdere, om rørledningen er placeret hensigtsmæssigt.

 • Regulere strømmen i rørledninger

  Kontrol af strømmen af stoffer såsom gasser, kemikalier, olier og andre materialer, der transporteres via rørledninger og pumpestationer.

 • Lede gastransmissionssystem

  Lede de systemer, der sikrer transmissionen af naturgas og gasformige brændstoffer fra gasproduktionsanlæg til gasdistributionsfaciliteter, gennem rørledninger, med sikring af driftssikkerhed og overholdelse af skemaer og forskrifter.

 • Finde fejl i rørledningsinfrastruktur

  Opdage fejl i rørledningsinfrastruktur under opførelse eller under drift. Detektere fejl som f.eks. konstruktionsfejl, korrosion, terrænbevægelser, varmtvandshane lavet ved en fejl m.v.

 • Følge op på rørledningsaktiviteter

  Følge op på aktiviteter i forbindelse med planen, distributionsplanen og de tjenester, som ydes af rørledningsinfrastrukturen. Sikre, at rørledningstildelingerne gennemføres og opfylder kundeaftaler.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

Source: Sisyphus ODB