Profession operatør af tungt udstyr under jorden

Operatører af tungt udstyr under jorden betjener tunge maskiner til minedrift såsom skære- og læsseudstyr til udgravning og lastning af malm og mineraler i underjordiske miner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Sundheds- og sikkerhedsfarer under jorden

  Regler og risici, der påvirker sundhed og sikkerhed ved arbejde under jorden. 

Færdigheder

 • Betjene mineværktøjer

  Betjene og vedligeholde en bred vifte af håndholdte og motordrevne mineredskaber og -udstyr.

 • Træffe selvstændige driftsbeslutninger

  Træffe omgående beslutninger om nødvendigt uden at henvise til andre, idet der tages hensyn til omstændighederne og de relevante procedurer og lovgivning. Fastslå selv, hvilken mulighed der er den bedste i en bestemt situation.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Udføre mindre reparationer af udstyr

  Foretage rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr. Erkende og identificere mindre fejl i udstyr og foretage reparationer, hvis det er relevant.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Formidle oplysninger om mineudstyr

  Kommunikere på gennemsigtig og effektiv vis med mineledelsen og maskinoperatører. Videregive relevante oplysninger om udstyrets udfald, effektivitet og produktivitet.

 • Inspicere tungt mineudstyr til underjordisk brug

  Inspicere tunge maskiner og udstyr til minedrift i åbne brud. Identificere og indberette defekter og abnormaliteter.

Source: Sisyphus ODB