Profession operatør af tunnelboremaskine

Operatører af tunnelboremaskiner arbejder på store tunnelboremaskiner. De regulerer maskinens drift ved at tilpasse det roterende skærehjuls og skruetransportørens drejningsmoment for at maksimere tunnelens stabilitet, før der installeres tunnelringe. Operatører af tunnelboremaskiner sætter derefter de forstærkede betonringe på plads med fjernbetjening.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Konsol til tunnelboremaskine

  Funktioner for knapper, kontakter, målere og skærme på en tunnelboremaskines konsol.

Færdigheder

 • Passe boremaskine

  Passe en boremaskine, overvåge og betjene den i henhold til forskrifter.

 • Transportere byggematerialer

  Tilvejebringe byggematerialer, værktøj og udstyr til byggepladsen og opbevare dem korrekt under hensyntagen til forskellige aspekter såsom arbejdstageres sikkerhed og beskyttelse mod forringelse.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Føre tunnelboremaskine

  Styre tunnelboringsmaskinen på baggrund af input fra navigationsenheder. Betjene de hydrauliske blokke på en rettidig og præcis måde for at holde kursen.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Betjene teodolit

  Betjene en optisk teodolit eller laserteodolit samt præcisionsinstrumenter til måling af vinkler.

 • Skifte indstilling på tunnelboremaskine

  Overvåge processen med at slukke for tunnelboremaskinen fra udboringstilstand til segmentplaceringstilstand og omvendt.

 • Montere tunnelsegmenter

  Sætte jernbetontunnelsegmenterne på plads efter, at tunnelboremaskinen har udgravet tilstrækkeligt med plads. Basere segmenternes placering på planer for eller beregninger af optimal placering.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

Source: Sisyphus ODB