Profession operatør af tvindemaskine

Operatører af tvindemaskiner passer maskiner, som spinder to eller flere tråde sammen i et garn. De håndterer råmaterialer, forbereder dem til forarbejdning og anvender tvindemaskiner til formålet. De udfører også rutinemæssig vedligeholdelse af maskinen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af tekstilfibre

  Forskellige tekstilfibre, både naturlige, f.eks. uld og hamp, samt kunstige eller syntetiske fibre.

 • Spindemaskinteknologi

  Teknologi, drift, overvågning og vedligeholdelse af maskiner under garnspindingsprocessen.

Færdigheder

 • Præparere råvarer

  Klargøre og måle de nødvendige basismaterialer til fremstilling af varer og færdigvarer.

 • Omdanne tekstilfibre til spindebånd

  Omdanne tekstilfibre til spindebånd ved at arbejde med åbning, kartning og udarbejdelse af fibre.

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Justere filamentspænding

  Justere spændingen af de filamenter, der skal spoles. Sikre, at filamentet ikke er så løst, at det skaber ujævnheder i selve arbejdsemnet, eller at det er så stramt, at der indføres deformationer i filamentet, eller at filamentforholdet bliver uacceptabelt lavt.

 • Indstille driftshastigheden på fremstillingsmaskiner

  Definere en passende hastighed, ved hvilken en fremstillingsmaskine skal fungere, for at opnå den ønskede produktionskapacitet i fremstillingsprocesser.

 • Passe spindemaskiner

  Betjene spindemaskiner med effektivitet og produktivitet på et højt niveau.

 • Forberede råmaterialer til fremstilling af kemofibre

  Sørge for levering af råmaterialer, der skal indgå i forarbejdningsfasen, f.eks. spinding for at kunne klargøre fibrene til fremstillingsformål.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Passe tvindingsmaskiner

  Konfigurere, anvende og vedligeholde tvindemaskiner til at spinde to eller flere fibre sammen i et garn.

 • Afklippe filament

  Afklippe glødetråden, efter glødetråden er viklet om arbejdsemnet for at frigøre arbejdsemnet.

Source: Sisyphus ODB