Profession operatør af tykkelseshøvl

Operatører af tykkelseshøvle anvender maskiner til at høvle træplanker til en ensartet tykkelse. Maskinen skærer som regel begge sider af planken i én arbejdsgang. De føder planken ind i maskinen omhyggeligt for at undgå for megen høvling af kanten.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Træforarbejdningsprocesser

  Trin i forarbejdningen af træ til fremstilling af trævarer og maskintyper anvendt til disse processer, f.eks. tørring, formning, montering og overfladebehandling.

 • Skæreteknologier

  Forskellige former for skæreteknologier, såsom software eller mekanik, styring af skæreprocesser ved hjælp af lasering, savning, fræsning osv.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Bearbejde træ

  Bearbejde træets egenskaber, form og størrelse.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Indstille skærehoved

  Indstille og montere knive i skærehovedet på tykkelseshøvlen.

 • Justere høvle

  Bruge håndhjul til at tilpasse bordniveauer og trykbjælker i en afretterhøvl i overensstemmelse med blokkens påkrævede snit og tykkelse.

 • Betjene tykkelseshøvl

  Føde træmaterialer i tykkelseshøvlen, hvorefter et plant bræt tages ud. Undgå skråflader på enderne ved brug af et ekstra stykke træ med samme tykkelse.

 • Vedligeholde trætykkelse

  Vedligeholde trætykkelse ved belægning og sortering af træ.

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

Source: Sisyphus ODB