Profession operatør af vandbehandlingsanlæg

Operatører af vandbehandlingsanlæg behandler vand for at sikre sikkerhed til drikkebrug, kunstvanding eller anden anvendelse. De driver og vedligeholder vandbehandlingsudstyr og sikrer, at vandet er sikkert til aftapning og til anvendelse i fødevareproduktionen ved grundigt at afprøve det før distribution og ved at overholde miljøstandarderne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vandtryk

  Fysiske love, kvaliteter og anvendelser af væske eller vandtryk.

 • Vandpolitik

  Have en solid forståelse af politikker, strategier, institutioner og bestemmelser vedrørende vand.

 • Processer til filtrering af drikkevarer

  Sikker og økonomisk metode til fjernelse af urenheder fra fødevarer og forlængelse af holdbarheden. Betydningen af kontamineringskontrol og af, hvordan det bidrager til et uovertruffet kvalitetsprodukt, en betydelig reduktion af affald og et minimum af fordærv af produktet.

 • Genanvendelse af vand

  Principper for genanvendelse af vand i komplekse cirkulationssystemer.

Færdigheder

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Foretage vandbehandling

  Tage regelmæssige vandprøver for at sikre, at vandforvaltnings- og filtreringsprocesser følger en fornuftig forvaltningspraksis, industristandarder eller en alment accepteret landbrugspraksis. Registrere tidligere vandforurening, forureningskilde og afhjælpning af forurening. Træffe afbødende foranstaltninger for at forhindre yderligere forurening.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Betjene en varmebehandlingsproces

  Anvende varmebehandling med henblik på tilberedning og konservering af halvfærdige eller færdige fødevarer.

 • Bruge udstyr til desinfektion af vand

  Betjene udstyr til desinfektion af vand under anvendelse af forskellige metoder og teknikker, f.eks. mekanisk filtrering, afhængigt af behov.

 • Koge vand

  Koge vand i store mængder for at udføre processer i forbindelse med fremstilling af fødevarer (f.eks. blancering af mandler).

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Passe gasudstyr til drikkevarer

  Passe gasudstyr til drikkevarer, der sædvanligvis fremstilles ved hjælp af en maskine, der er koblet sammen med en gasanordning.

 • Adskille ustabile elementer i vandet

  Bruge passende udstyr til at adskille ustabile elementer i vand som f.eks. jern og svovlforbindelser ved filtrering eller dekantering.

 • Tjekke flasker til emballering

  Tjekke flasker til emballering. Anvende prøvningsprocedurer for flasker for at kontrollere, om flasken er egnet til at indeholde føde- og drikkevarer. Følge de lovmæssige specifikationer eller virksomhedens specifikationer for aftapning.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Tilstræbe bevaring af vandets sammensætning

  Bestræbe sig på ikke at ændre vandets sammensætning unødigt, når der fjernes uønskede bestanddele.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Måle vandstrømning

  Måle vandgennemstrømning, vandindtag og vandtilstrømning.

 • Filtrere væske

  Udskilte faste stoffer, som ikke uden videre vil sedimentere fra deres opslæmmede væske ved at lede blandingen gennem filtre.

 • Styre afsaltningskontrolsystem

  Forvalte et system til fjernelse af salt for at opnå drikkevand.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Udføre vandrensningsprocedurer

  Udføre operationer såsom filtrering, sterilisering og afkloring af vand for at rense vand til forbrug og fødevareproduktion ved hjælp af forskellige processer og teknologier, såsom mikrofiltrering, omvendt osmose, ozonfiltrering, kulstoffiltrering eller ultraviolet lys.

 • Udføre karboneringsprocesser

  Udføre karboneringsprocesser, som henviser til tilførsel af kuldioxid under højt tryk for at opnå drikkevarer med brus, som f.eks. sodavand, mousserende vin og drikkevarer.

 • Betjene vandrensningsudstyr

  Betjene og tilpasse udstyr til rensning og klaring af vand, rense og behandle spildevand, luft og faste stoffer, genbruge eller udlede renset vand og producere strøm strøm.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

Source: Sisyphus ODB