Profession operatør af varmeforseglingsmaskine

Operatører af varmeforseglingsmaskiner betjener maskiner til forsegling og limning, hvorved produkter sammenføjes med henblik på videreforarbejdning eller forsegling af produkter eller kolli ved hjælp af varme.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af varmeforsegling

  De forskellige typer af varmeforsegling, der findes, f.eks. induktionsforsegling, induktionssvejsning, varmeforseglere, kontinuerlige varmeforseglere og trykvarmeforseglere og have en forståelse af, hvilken type materialer, de anvendes til.

 • Termoplastiske materialer

  Typer af materialer, hvis fysiske tilstand ændrer sig, når de udsættes for varme, samt den specifikke måde, hvorpå materialerne reagerer på varmeeksponeringen.

Færdigheder

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Betjene varmeforseglingsmaskiner

  Betjene maskiner og udstyr til forsegling af produkter, emballage eller andre termoplastiske materialer ved anvendelse af varme.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Pakke varer

  Pakke forskellige typer varer, f.eks. færdigvarer eller varer, der er i brug. Pakke varer manuelt i kasser, poser og andre beholdere.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Opvarme materialer

  Stille materialerne i en ovn og opvarme dem i et vist tidsrum og til en bestemt temperatur, så materialet kan formes eller størkne.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Vedligeholde varmeforseglingsmaskiner

  Vedligeholde maskiner og udstyr til forsegling af materialer og sikre, at de er rene og i sikker og brugbar stand. Udføre rutinemæssig vedligeholdelse af udstyr og justere, når det er nødvendigt, ved brug af håndholdt og motordrevet værktøj.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

Source: Sisyphus ODB