Profession operatør - dampanlæg

Operatører (dampanlæg) betjener og vedligeholder mekanisk udstyr såsom stationære motorer og kedler til husholdningsmæssig eller industriel anvendelse. De overvåger procedurer for at sikre overholdelse af sikkerhedsforskrifter og udfører tests for at sikre kvalitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Typer af dampmaskiner

  De forskellige typer af varmemotorer, der anvender damp som arbejdsvæske, og som anvendes til at frembringe bevægelse, såsom dampturbiner og stationære dampmaskiner, samt deres forskellige komponenter.

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

Færdigheder

 • Justere cylinderventiler

  Regulere spændingen på cylinderventiler eller ændre ventilerne med momentnøgle.

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Vedligeholde installeret udstyr

  Vedligeholde installeret udstyr på stedet. Følge procedurer for at undgå afinstallering af udstyr fra maskineri eller køretøjer.

 • Overvåge udstyr hos forsyningsvirksomheder

  Overvåge udstyr, som leverer forsyningstjenester som f.eks. kraft, varme, kulde og damp, for at sikre, at udstyret fungerer og virker i overensstemmelse med forskrifterne, og for at kontrollere for fejl.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

Source: Sisyphus ODB