Profession operatør inden for blegning

Operatører inden for blegning passer maskiner, der bleger træmasse til anvendelse ved fremstilling af hvidt papir. Der anvendes forskellige blegeteknikker som supplement til de forskellige metoder til fremstilling af papirmasse og til at opnå forskellige grader af hvidhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Blegemiddeltyper

  Rækken af blegemidler og andre kemikalier, der anvendes til at fjerne farven fra materialer i en dampkogningsproces, idet materialernes lysintensitet og farve justeres.

Færdigheder

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Betjene blegemaskine

  Tilføje den krævede mængde blegemidler og tilsætningsstoffer og betjene blegedelen på papirmaskinen, der bleger papirmassen med flydende og faste kemikalier, og fjerne alt resterende lignin og andre urenheder.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Justere opløsningers konsistens

  Justere konsistensen på en kemisk opløsning ved at koge den eller injicere damp for at opløse den.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Fylde blandetanken

  Fylde blandetanken med de kemiske ingredienser, så vandet også kan løbe igennem ventilerne ved det anførte mærke på tankvæggen.

Source: Sisyphus ODB