Profession operatør - nedramning af pæle

Operatører (nedramning af pæle) arbejder med tungt udstyr, som anbringer pæle og hamrer dem ned i jorden ved hjælp af en rig.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kranlastdiagrammer

  Have en forståelse af kranlastdiagrammer, som beskriver kranens karakteristika, og hvordan løftekapaciteten varierer afhængigt af afstand og vinkel.

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

Færdigheder

 • Holde tungt anlægsudstyr i god stand

  Inspicere tungt udstyr til bygge- og anlægsprojekter før hver brug. Vedligeholde maskinen i god stand ved at tage sig af mindre reparationer og underrette den ansvarlige person i tilfælde af alvorlige mangler.

 • Betjene piloteringshammer

  Betjene en rambuk, der driver pæle ned i jorden ved hjælp af bankende bevægelse. Arbejde med rambukke med dieselmotor og hydrauliske rambukke, som er mere støjsvage og mere hensigtsmæssige i områder, der er følsomme over for høj støj eller rystelser.

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Sikre tungt anlægsudstyr

  Sikre tungt udstyr såsom tårnkraner og betonpumper før, under og efter brug for at forhindre skader på maskiner, arbejdstagere eller byggeplads. Træffe forebyggende foranstaltninger, såsom at trække betonpumpernes robotarm tilbage eller at føre krogblokken tilbage til udliggeren.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Ramme stålspunspæle ned

  Bruge forskellige typer rambukke til at hamre stålspunspæle i jorden med henblik på en stabilisering af en struktur. Sørge for at placere spunspælen og rambukken korrekt og anvende den rette kraft til at hamre spunspælen ned samtidig med, at beskadigelse og fysiske belastninger undgås.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Ramme betonpiller ned

  Bruge en hvilken som helst af de forskellige typer nedramningsudstyr til at ramme spunspæle i beton i jorden med henblik på stabilisering af konstruktioner. Sørge for at placere pælen og nedrammeren korrekt og anvende den korrekte kraft til at nedramme pælen, samtidig med at skader og fysiske belastninger undgås.

 • Fastgøre pælekapper

  Fastgøre pælekapper med henblik på at beskytte pælens hoved mod belastninger og slagskader og effektivt at overføre slagenergien fra nedrammeren til pælen. Være omhyggelig med ikke at fastgøre kappen for stramt, da dette kan forårsage skade. Hvis kappen indeholder en udskiftelig plastpude, vælges den rette pude ud og monteres.

Source: Sisyphus ODB