Profession operatør på fossilt fyret kraftværk

Operatører på fossilt fyrede kraftværker driver og vedligeholder industrielt udstyr, såsom generatorer, turbiner og kedler, der leverer elektricitet fremstillet med fossile brændstoffer såsom naturgas eller kul. De sikrer operationernes sikkerhed, og at udstyret er i overensstemmelse med lovgivningen. De kan også arbejde i kombinerede kraftværker, der anvender varmegenvindingssystemer til genvinding af udstødningsvarme fra én operation og drive dampturbiner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Drift af fossilt fyrede kraftværker

  De forskellige trin i produktionen af elektricitet, der anvender fossile brændstoffer, og funktionen af alle dele af det nødvendige udstyr såsom kedler, turbiner og generatorer.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

Færdigheder

 • Regulere damptryk

  Regulere damptryk og temperaturer i henhold til specifikationerne.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Styre dampflow

  Sende damp gennem rør eller brændstof til ovn for at opvarme tørremaskinen.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Overvåge elgeneratorer

  Overvåge driften af elektriske generatorer på kraftværker for at sikre funktionalitet og sikkerhed og identificere behov for reparation og vedligeholdelse.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Betjene kedel

  Betjene lukkede beholdere, der indeholder væsker, der opvarmes eller fordampes, ikke altid til kogepunktet, til opvarmning eller elproduktion, f.eks. inden for forsyningstjenester. Sørge for at sikre procedurer ved at overvåge blæserens hjælpeudstyr nøje under driften og ved at identificere fejl og risici.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Overvåge udstyr hos forsyningsvirksomheder

  Overvåge udstyr, som leverer forsyningstjenester som f.eks. kraft, varme, kulde og damp, for at sikre, at udstyret fungerer og virker i overensstemmelse med forskrifterne, og for at kontrollere for fejl.

 • Betjene dampturbine

  Betjene udstyr, der anvender termisk energi, udvundet af damp under tryk, til generering af roterende bevægelse. Sikre, at turbinen er afbalanceret og fungerer i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og -lovgivningen, ved at overvåge udstyret under driften.

Source: Sisyphus ODB