Profession operatør på savværk

Operatører på savværker arbejder med automatiseret savværksudstyr, som saver træstammer til råtømmer. De håndterer også forskellige maskinsave, der yderligere forarbejder tømmer i forskellige former og størrelser. Disse processer er i dag ofte computerstyrede.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tømmerafskæringer

  Forskellige former for træskæring på tværs af årerne eller parallelt hermed samt radialt eller tangentialt i forhold til kernen. Træsnits adfærd under forskellige omstændigheder og det optimale snit til et bestemt formål. Tømmerets særlige egenskabers indvirkning, f.eks. kvaster eller fejl.

 • Skæreteknologier

  Forskellige former for skæreteknologier, såsom software eller mekanik, styring af skæreprocesser ved hjælp af lasering, savning, fræsning osv.

 • Træforarbejdningsprocesser

  Trin i forarbejdningen af træ til fremstilling af trævarer og maskintyper anvendt til disse processer, f.eks. tørring, formning, montering og overfladebehandling.

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bearbejde træ

  Bearbejde træets egenskaber, form og størrelse.

 • Håndtere tømmerbaserede produkter

  Angive de vigtigste typer af produkter baseret på træ, der skal modtages i virksomheden. Stable og opbevare produkter baseret på træ sikkert og i overensstemmelse med virksomhedsprocedurerne.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Håndtere tømmer

  Identificere de vigtigste typer træ, der skal modtages i virksomheden. Stable og lagre træ sikkert og i overensstemmelse med virksomhedsprocedurerne.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Betjene træsaveudstyr

  Betjene forskellige maskiner og apparater til at skære træ i forskellige størrelser og former.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Holde saveudstyr i god tilstand

  Sikre, at saveudstyr altid er i god og sikker stand. Kontrollere udstyret for fejl. Erstatte defekte eller nedslidte elementer i overensstemmelse med retningslinjerne. Opbevare elementerne sikkert, når de ikke er i brug. Underrette den ansvarlige part i tilfælde af store eller farlige fejl.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Opstille opskæringsplan

  Udarbejde planer for, hvordan materialet vil blive skåret i funktionelle enheder for at minimere tabet af materiale.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

Source: Sisyphus ODB