Profession operatør på solkraftværk

Operatører på solkraftværker driver og vedligeholder udstyr, der producerer elektricitet fra solenergi. De overvåger måleudstyr, så det sikres, at driften er sikker, og at produktionsbehovene opfyldes. De reagerer også på systemproblemer og udbedrer fejl.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

Færdigheder

 • Installere fotovoltaiske systemer

  Installere systemer, der genererer elektrisk energi gennem konvertering af lys til elektrisk strøm, den fotovoltaiske effekt. Sikre, at reglerne overholdes, og korrekt installation af solcellesystemet.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Føre fortegnelser over vedligeholdelsesarbejde

  Føre skriftlige fortegnelser over alle reparationer og vedligeholdelsesarbejde, der er iværksat, herunder oplysninger om de anvendte dele og materialer osv.

 • Vedligeholde koncentrerede solenergisystemer

  Udføre rutinemæssig vedligeholdelse samt reparationer på systemer, der anvender reflekterende materialer, såsom linser og spejle, samt følgesystemer til at koncentrere sollys ind i et strålebundt, som driver et elektrisk kraftværk gennem sin varmeproduktion.

 • Vedligeholde fotovoltaiske systemer

  Udføre vedligeholdelsesopgaver og -reparationer på systemer, der genererer elektrisk energi ved at konvertere lys til elektrisk strøm, solcelleeffekten. Sikre overholdelse af bestemmelser og af, at solcellesystemet installeres korrekt.

 • Reagere på driftsforstyrrelser på elnettet

  Iværksætte de strategier, der er indført for at reagere på nødsituationer, samt reagere på uforudsete problemer i forbindelse med produktion, transmission og distribution af elektricitet, som f.eks. strømafbrydelser, med henblik på hurtigt at løse problemet og vende tilbage til normal drift.

 • Installere koncentrerede solenergisystemer

  Installere systemer, der anvender reflekterende materialer, som f.eks. linser og spejle, samt sporingssystemer til at koncentrere sollys i et strålebundt, som driver et elektrisk kraftværk via sin varmeproduktion.

 • Overvåge elgeneratorer

  Overvåge driften af elektriske generatorer på kraftværker for at sikre funktionalitet og sikkerhed og identificere behov for reparation og vedligeholdelse.

Source: Sisyphus ODB