Profession operatør på vandkraftværk

Operatører på vandkraftværker betjener og vedligeholder det udstyr, der anvendes til energiproduktion ved vandkraft. De overvåger måleudstyret, vurderer produktionsbehovene og tilpasser vandstrømmen for at opfylde disse behov. De udfører også reparationer og vedligeholdelse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hydroelektricitet

  Produktion af elektricitet gennem anvendelse af vandkraft, der anvender tyngdekraften af vand i bevægelse, og fordelene og ulemperne ved anvendelse af vandkraft som en vedvarende energikilde.

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

Færdigheder

 • Betjene hydrauliske maskinkontroller

  Korrekt anvende styregrejerne på specialmaskineri ved at dreje ventiler, håndhjul eller reostater til at bevæge og styre strømmen af brændstof, vand og tørre eller flydende bindemidler til maskiner.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Vedligeholde hydrauliske systemer

  Udføre rutinemæssig vedligeholdelse og reparationer på systemer, der anvender trykbelastede væsker til at levere energi til maskiner og udstyr.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Betjene hydraulikpumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Overvåge elgeneratorer

  Overvåge driften af elektriske generatorer på kraftværker for at sikre funktionalitet og sikkerhed og identificere behov for reparation og vedligeholdelse.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB