Profession operatør ved dampmaskine- og kedelanlæg

Operatører ved dampmaskine- og kedelanlæg driver og vedligeholder maskineri, der frembringer strøm. De sikrer operationernes sikkerhed og overvåger operationerne med henblik på at opdage problemer og reagerer på nødsituationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

 • Typer af dampmaskiner

  De forskellige typer af varmemotorer, der anvender damp som arbejdsvæske, og som anvendes til at frembringe bevægelse, såsom dampturbiner og stationære dampmaskiner, samt deres forskellige komponenter.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Justere cylinderventiler

  Regulere spændingen på cylinderventiler eller ændre ventilerne med momentnøgle.

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Foretage rutinekontrol af maskiner

  Kontrollere maskiner og udstyr for at sikre en pålidelig ydeevne under brug og drift på arbejdspladser.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Betjene dampturbine

  Betjene udstyr, der anvender termisk energi, udvundet af damp under tryk, til generering af roterende bevægelse. Sikre, at turbinen er afbalanceret og fungerer i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og -lovgivningen, ved at overvåge udstyret under driften.

Source: Sisyphus ODB