Profession optomekanisk tekniker

Optomekaniske teknikere samarbejder med ingeniører om udvikling af optomekanisk udstyr, f.eks. optiske borde, deformerbare spejle og optiske ophæng. Optomekaniske teknikere opfører, installerer, tester og vedligeholder prototyper til optomekanisk udstyr. De fastsætter krav til materialer og montering.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af optiske instrumenter

  Være i besiddelse af oplysninger om typerne af optiske instrumenter og linser, såsom mikroskoper og teleskoper, og om deres mekanik, komponenter og egenskaber.

 • Optomekanisk teknik

  Undergruppe af maskinteknik, der er specialiseret i optiske systemer og produkter, som f.eks. kikkerter, mikroskoper, teleskoper og spektrometre, samt optomekaniske komponenter, såsom optiske ophæng og optiske spejle.

 • Optisk teknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med udvikling af optiske instrumenter og applikationer, såsom teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikation og billeddannelsessystemer.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Optiske komponenter

  De komponenter og materialer, der er nødvendige for at opbygge optiske instrumenter som linser og rammer.

 • Optik

  Den videnskab, der undersøger elementerne og reaktionen af lys.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Optomekaniske anordninger

  Anordninger, der kombinerer mekaniske og optiske egenskaber, f.eks. præcisionsspejlholdere, der anvendes ved fremstilling af lasere, optiske ophæng anvendt ved fremstilling af kameraer, og optiske borde, der anvendes til optiske forsøg og optisk teknik.

 • Karakteristika ved optisk glas

  Karakteristika ved optisk glas såsom brydningsindeks, dispersion og kemiske egenskaber.

 • Optomekaniske komponenter

  Komponenter, der har mekaniske og optiske egenskaber, som f.eks. optiske spejle, optiske rammer og optiske fibre.

 • Refraktionseffekt

  Refraktionseffekt eller optisk kraft er, i hvor høj grad et optisk system, såsom en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har en negativ refraktionseffekt, mens konvergerende linser har en positiv refraktionseffekt.

 • Standarder for optisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsregler for anvendelse og fremstilling af optisk udstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmisk udstyr, optomekanisk udstyr, optisk måleudstyr, fotografisk udstyr og optoelektronisk udstyr.

 • Fremstilling af optiske produkter

  Processen og de forskellige faser i fremstillingen af et optisk produkt, fra design og prototypefremstilling til klargøring af optiske komponenter og linser, samling af optisk udstyr og midlertidig og endelig prøvning af optiske produkter og komponenter heraf.

Færdigheder

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med passende optiske testmetoder som f.eks. aksial stråletest og skrå stråletest.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Samle optomekanisk udstyr

  Forberede og samle optomekaniske komponenter og systemer som f.eks. optiske ophæng og optiske borde ved hjælp af håndværktøj, præcisionsmåleapparater, lodning og poleringsteknikker.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Påføre optisk belægning

  Påføre belægning på optiske linser som f.eks. reflekterende belægning til spejle, antirefleksive belægninger til kameraobjektiver, eller tonede overfladebehandlingsmidler til solbriller.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Rengøre optiske komponenter

  Rengøre optiske komponenter efter hver cyklus i fremstillingsprocessen.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

Source: Sisyphus ODB