Profession orkesterleder

Orkesterledere leder musikgrupper som orkestre og bands under liveoptræden eller optagelser. De organiserer musik og komposition, koordinerer de spillende musikere og optager forestillingen. Orkesterledere er fagfolk, der arbejder forskellige steder såsom filmindustrien, musikvideoer, radiostationer, musikensembler eller skoler.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Musikteori

  De indbyrdes forbundne begreber, der udgør den teoretiske baggrund for musik.

 • Musikgenrer

  Forskellige musikalske stilarter, f.eks. blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikinstrumenter

  De forskellige musikinstrumenter, deres registre, klangfarve og mulige kombinationer.

Færdigheder

 • Deltage musikindspilning

  Deltage i musikindspilninger for at foretage ændringer eller tilpasninger af partituret.

 • Organisere kompositioner

  Arrangere og tilpasse eksisterende musikstykker, tilføje variationer til eksisterende melodier eller kompositioner manuelt eller med anvendelse af computersoftware. Omallokere instrumentalstykker.

 • Give vejledning i analysen af en optaget forestilling

  Analysere en videooptaget forestilling ved brug af eksperter som model.

 • Omsætte idéer til musiknoder

  Transskribere/oversætte musikalske idéer til noder ved brug af instrumenter, kuglepen og papir eller computere.

 • Lede musikalsk personale

  Tildele og forvalte personaleopgaver på områder såsom instrumentering, bearbejdning, reproduktion af musik og stemmetræning.

 • Omskrive musikpartiturer

  Omskrive originale musikpartiturer i forskellige musikgenrer og stile; ændre rytme, harmoni, tempo eller instrumentering.

 • Udarbejde orkesterskitser

  Udarbejde detaljer til brug for orkesterskitser som f.eks. at tilføje yderligere sangpartier til partituret.

 • Supervisere musikere

  Guide musikere under prøver, liveoptræden eller studieoptagelser.

 • Tilstræbe toppræstationer inden for musikoptræden

  Løbende stræbe efter at toppræstere inden for musik eller sang.

 • Læse musikpartiturer

  Læse musikpartituet under prøver og liveoptræden.

 • Planlægge musikoptræden

  Planlægge prøver og musikalsk optræden, arrangere detaljer såsom sted, udvælgelse af deltagere og instrumentalister.

 • Supervisere musikgrupper

  Lede musikgrupper, individuelle musikere eller hele orkestre ved prøver og under optræden live eller i studier med henblik på at forbedre den overordnede tone- og harmonibalance, dynamik, rytme og tempo.

 • Evaluere musikidéer

  Eksperimentere med forskellige lydkilder, bruge synthesizere og computersoftware, som permanent udforsker og evaluerer musikidéer og -koncepter.

 • Organisere musikarrangementer

  Fastsætte dato og program, indsamle de nødvendige ressourcer og koordinere arrangementer omkring musik, såsom koncerter, konkurrencer eller eksamener.

 • Udvikle musikidéer

  Udforske og udvikle musikalske koncepter baseret på kilder som fantasi eller miljølyde.

 • Orkestrere musik

  Tildel musiklinjer til forskellige musikinstrumenter og/eller stemmer, der skal spilles sammen.

 • Koordinere musik med scener

  Koordinere udvælgelsen af musik og lyde, så de stemmer overens med stemningen på stedet.

 • Positionere musikere

  Positionere kvalificerede musikere inden for musikgrupper, orkestre eller ensembler for at opnå en korrekt balance mellem instrumentelle eller vokale dele.

Source: Sisyphus ODB