Profession overlevelsesinstruktør

Overlevelsesinstruktører fører grupper ind i et store naturområder og vejleder dem selv i grundlæggende overlevelsesbehov uden bekvemmelighedsfaciliteter eller moderne udstyr at falde tilbage på. De vejleder deltagerne i at tilegne sig overlevelsesfærdigheder såsom at gøre ild, fremstilling af primitivt udstyr, opførelse af ly og fremskaffelse af vand og føde. De sikrer, at deltagerne er opmærksomme på visse sikkerhedsforanstaltninger uden at mindske oplevelsens omfang, miljøbeskyttelse og risikostyring. De tilskynder til lederskab fra gruppens side og vejleder deltagerne individuelt med henblik på at skubbe deres grænser på en ansvarlig måde og hjælpe med at overvinde mulig frygt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Beskyttelse mod naturelementer

  Naturens kræfter, f.eks. vejrmønstre og årstidsbetingede forhold, deres karakteristika og alle former for beskyttelse mod dem.

 • Kompasnavigation

  Overvågning af bevægelse fra et start- til et slutpunkt ved hjælp af et kompas, der drejes, indtil kompassets pil flugter med kompasretningen nord, vist med et "N".

 • Primitiv teknologi

  Teknologi, der er skabt eller fremstillet af naturlige elementer, der bidrager til overlevelse i naturområder såsom kunsthåndværk, overlevelsesredskaber og våben.

 • Sporingsprincipper

  De forskellige elementer til angivelse af et dyrs eller en persons opholdssted ved at læse og fortolke de spor og tegn, som de har efterladt, såsom fod- eller poteaftryk, afføring eller forstyrrelse af det omgivende miljø. Et andet vigtigt element er alderen og størrelsen af sporene.

 • Naturlige fødevareressourcer

  Placering, kvalitet og klargøring af sikre, spiselige og drikkelige naturlige produkter såsom frugt, planter, kød og frisk eller genanvendt vand.

 • Surring ved hjælp af tov

  Processen med at knytte flere genstande, f.eks. master, sammen ved brug af reb, wire, bånd eller stropper, som ofte har til formål at sikre eller skabe en fast struktur, som f.eks. en selvopretholdende bord, et træhus eller en latrin. Surringstyper omfatter surring, afsurring og diagonal surring.

 • Risikostyring

  Processen med at identificere, vurdere og prioritere alle typer af risici, og hvor de kan komme fra f.eks. naturlige årsager, lovændringer eller usikkerhed i en given sammenhæng, og metoderne til effektivt at håndtere risici.

Færdigheder

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Skabe glæde ved naturen

  Skabe passion for den naturlige fauna og flora og den menneskelige interaktion med den.

 • Lede vandreture

  Lede deltager på vandreture i naturen.

 • Bruge geografisk hukommelse

  Bruge din erindring om geografiske omgivelser og enkeltheder til navigation.

 • Vedligeholde campingfaciliteter

  Passe campingpladser eller områder til rekreative formål, herunder vedligeholdelse og valg af offentlig forsyning.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Vurdere karakteren af akutskade

  Vurdere karakteren og omfanget af skade eller sygdom for at fastlægge og prioritere en medicinsk behandling.

 • Bruge rebteknikker

  Anvendelse af reb ved arbejde i en højtliggende position. Klatre sikkert op og ned ad reb med en sele på.

 • Undervise i overlevelsesevne

  Instruere deltagerne i teori og praksis for overlevelse i naturen, ofte, men ikke udelukkende, til rekreative formål, mere specifikt i emner som f.eks. fødesøgning, opsætning af lejr, optænding af bål og dyreadfærd.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Uddanne personer om naturen

  Tale til en bred vifte af målgrupper om f.eks. information, koncepter, teorier og/eller aktiviteter i forbindelse med naturen og naturbevarelse. Udarbejde skriftlige oplysninger. Disse oplysninger kan præsenteres i forskellige formater, f.eks. skilte, faktablade, plakater, websteder osv.

 • Lave bål

  Vælge et sikkert sted væk fra træer og buske til at lave bål ved hjælp af fyrsvamp, optændingsmiddel såsom tændstikker, en lighter eller særlige sten, optændingsbrænde og kævler. Sørge for, at der er vand i nærheden til at slukke bålet med.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

Source: Sisyphus ODB