Profession overtjener

Overtjenere administrerer serveringen af mad og drikke i en hotel- eller restaurationsvirksomhed. De er ansvarlige for kundens oplevelse. Overtjenere koordinerer alle handlinger, der involverer kunder, som f.eks. modtagelse af gæster, bestilling, levering af mad & drikkevarer og overvågning af finansielle transaktioner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

Færdigheder

 • Byde gæster velkommen

  Byde gæster velkommen på en venlig måde på et bestemt sted.

 • Kontrollere renligheden af restauranten

  Kontrollere restauranter, herunder gulv- og vægflader, borde og madstationer, og sikre, at de er rene.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Anvende fremmedsprog inden for hotel- og restaurationsvirksomhed

  Bruge mundtlige eller skriftlige kompetencer inden for fremmedsprog i hotel- og restaurationsbranchen til at kommunikere med kolleger, kunder eller gæster.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Planlægge skiftehold

  Planlægge personales arbejdstid og skift i henhold til virksomhedens behov.

 • Kontrollere borddækningen

  Kontrollere borddækninger for at sikre en korrekt opdækning, herunder bestik og glas.

 • Være detaljeorienteret i forhold til mad- og drikkevarer

  Lægge stor vægt på alle trin i skabelsen og præsentationen af et kvalitetsprodukt.

 • Administrere driften af en restaurant

  Føre tilsyn med den samlede drift af restaurantvirksomheden, f.eks. ledelse af medarbejdere og anvendelse af dem.

 • Udføre åbne- og lukkeprocedurer

  Anvende standardåbnings- og lukkeprocedurer for bar, butik eller restaurant.

 • Planlægge menuer

  Organisere menuer med hensyntagen til arten og typen af virksomheden, feedback fra kunder, omkostninger og ingrediensers sæsontilgængelighed.

 • Supervisere personalets arbejde på forskellige skiftehold

  Føre tilsyn med de aktiviteter, der udføres af de medarbejdere, som arbejder i skiftehold, for at sikre kontinuerlige operationer.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Sørge for at artikler til borddækning er klar til brug

  Garantere for, at tallerkener, bestik og glasvarer er rene, polerede og i god stand.

 • Overvåge levering af serviceydelser

  Sikre, at alle ansatte leverer fremragende kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens politik.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Opbevare madvarer

  Sørge for, at leverede madvarer opbevares sikkert og hygiejnisk i overensstemmelse med retningslinjerne.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Maksimere omsætningen

  Forøge mulige salgsmængder og undgå tab i forbindelse med krydssalg, opsalg eller fremme af supplerende tjenester.

 • Kontrollere faktureringsprocesser

  Overvåge, at faktureringsproceduren efter en service håndteres korrekt.

 • Coache medarbejdere

  Vedligeholde og forbedre medarbejdernes resultater ved at vejlede enkeltpersoner eller grupper i, hvordan man optimerer særlige metoder, færdigheder eller evner, ved hjælp af tilpassede coachingstile og -metoder. Vejlede nyansatte og bistå dem med at lære nye virksomhedssystemer.

 • Orientere personalet om dagens menu

  Informere personalet om ændringer i menuerne for at sikre, at de har en god forståelse af retterne, deres ingredienser og eventuelle allergener.

 • Overvåge kvaliteten af fødevarer

  Føre tilsyn med kvaliteten og sikkerheden hos de fødevarer, der serveres til besøgende og kunder i overensstemmelse med fødevarestandarderne.

 • Rådgive gæster om menuer til særlige lejligheder og arrangementer

  Fremsætte anbefalinger til gæster om måltider og drikkevarer, der stilles til rådighed for særlige arrangementer eller fester på professionel og brugervenlig vis.

 • Tage imod betalinger

  Modtage betalinger som kontanter, kreditkort og betalingskort. Behandle refusioner i tilfælde af returnering eller forvaltning af vouchere og markedsføringsinstrumenter som f.eks. gratiskort eller medlemskort. Være opmærksom på sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

 • Kontrollere priserne på menuen

  Kontrollere menuen for at sikre, at priserne er korrekte og ajourført.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Styre lageromsætningen

  Føre tilsyn med lagerbeholdningen, idet der lægges vægt på udløbsdatoer for at reducere lagertab.

 • Hjælpe VIP-gæster

  Hjælp til gæster med personlige ordrer og anmodninger.

 • Hjælpe kunder med særlige behov

  Hjælpe kunder med særlige behov efter relevante retningslinjer og særlige standarder. Anerkende deres behov og reagere præcist på dem, hvis det er nødvendigt.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Overvåge arbejde i forbindelse med særlige arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under særlige arrangementer under hensyntagen til specifikke mål, program, tidsplan, dagsorden, kulturelle begrænsninger, kontoregler og lovgivning.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

Source: Sisyphus ODB