Profession ovnpasser - fremstilling af planglas

Ovnpassere (fremstilling af planglas) er ansvarlige for produktionen af planglas ved styring af den udtræksovn, der forarbejder smeltet glas.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Tænde ekstra gasstråler

  Tænde gasstråler i ovnen for at opvarme glaspladerne under brudpunktet.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Observere glas under varme

  Observere egenskaber ved glas, der allerede er sat ind i ovnen, således at revnedannelse, skævheder eller blæredannelse undgås.

 • Passe trækkemaskine

  Passe trækkemaskinen med henblik på at trække glasplader af planglas i overensstemmelse med den specificerede tykkelse.

 • Justere glasplader

  Justere glaspladers tykkelse i henhold til målingsaflæsninger ved hjælp af asbestunderlag på siderne i ovnens kølekappe.

 • Udarbejde dokumentation for batch

  Udarbejde rapporter om fremstillede batches historie under hensyntagen til rådata, udførte test og overholdelse af god fremstillingspraksis for hvert parti af produktet.

 • Håndtere knust glas

  Håndtere de beskadigede glasplader på en sådan måde, at de ikke falder ned i ovnen, ved at lukke ovnen.

 • Regulere gasfyring

  Regulere gasfyring på kanter af glasplader for at undgå, at pladerne glider fra styrehjulene.

 • Fastholde glastykkelse

  Fastholde den angivne glastykkelse ved at justere rullernes hastighed ved ovnen.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

Source: Sisyphus ODB