Profession pantelåner

Pantelånere tilbyder kunder lån med personlige ejendele eller genstande som sikkerhed. De vurderer de personlige ejendele, der er modtaget til gengæld for lånet, de fastsætter deres værdi og størrelsen af det lån, der kan stilles til rådighed, og fører tilsyn med lagerbeholdningen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gældssystemer

  De nødvendige processer for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser før betaling, og når et beløb er skyldigt eller forsinket.

 • Gældsinddrivelsesteknikker

  De teknikker og principper, der anvendes til at inddrive forfalden gæld fra kunder.

Færdigheder

 • Indsamle kundedata

  Indsamle kundedata såsom kontaktoplysninger, oplysninger om kreditkort eller fakturering, samle oplysninger for at spore indkøbshistorik.

 • Forvalte pantelåners beholdning

  Føre tilsyn med pantelåners aktuelle lager og sikre, at der aldrig er for mange eller for få artikler på lager. Tilpasse procedurerne for pantelånere med henblik på at optimere lagerstatus.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Vurdere kunders pålidelighed

  Kommunikere med kunder for at vurdere, om deres egentlige hensigter er i overensstemmelse med, hvad de hævder med henblik på at fjerne eventuelle risici i forbindelse med en potentiel aftale med kunden.

 • Forhandle om værdi af aktiver

  Forhandle med aktivejere eller parter, der er involveret i håndtering af aktivet, om aktivets pengeværdi med henblik på salg, forsikring, anvendelse som sikkerhed eller til andre formål, med henblik på at sikre den mest fordelagtige aftale for kunden.

 • Gennemføre gældsundersøgelser

  Anvende forskningsteknikker og sporingsstrategier til at identificere forfaldne betalinger og rette op på dem

 • Træffe beslutning om låneansøgninger

  Tage hensyn til risikovurderingen og -analysen og foretage den endelige gennemgang af låneansøgningen med henblik på at godkende eller afvise lånet og iværksætte de nødvendige procedurer efter afgørelsen.

 • Føre fortegnelser over klienters gæld

  Opbevare en liste med fortegnelser over klienters gæld og ajourføre den regelmæssigt

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Føre fortegnelser over finansielle transaktioner

  Sammenligne alle finansielle transaktioner, der gennemføres som led i den daglige drift af en virksomhed, og registrere dem i deres respektive regnskaber.

 • Fastlægge gensalgsværdien af varer

  Undersøge genstande for at søge efter skader eller tegn på forringelse og tage hensyn til den aktuelle efterspørgsel efter lignende brugte varer med henblik på at fastsætte den pris, hvortil varen kan videresælges, og fastlægge den måde, hvorpå varen kan sælges.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Estimere værdien af brugte varer

  Undersøge genstande, der ejes af en person, med henblik på at fastsætte dets aktuelle pris ved at vurdere skaden og tage hensyn til den oprindelige detailpris og den aktuelle efterspørgsel efter sådanne genstande.

Source: Sisyphus ODB