Profession papirproduktionstekniker

Papirproduktionsteknikere sikrer en optimal produktionsproces ved fremstillingen af papir og relaterede produkter. De udvælger primære og sekundære råstoffer og kontrollerer deres kvalitet. De optimerer desuden brugen af maskiner og udstyr samt de kemiske tilsætningsstoffer anvendt ved papirfremstilling.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Papirproduktionsprocesser

  De forskellige trin i fremstillingen af papir- og papvarer, f.eks. fremstilling af papirmasse, blegning og presning.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Papirkemi

  Den kemiske sammensætning af papir og de stoffer, der kan tilsættes til papirmassen med henblik på at ændre papiregenskaberne, f.eks. kaustisk soda, sulfatsyre og natriumsulfid.

 • Pulptyper

  Der skelnes mellem forskellige typer papirpulp baseret på deres fibertype og de specifikke kemiske processer, hvorved de blev fremstillet.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Papirstørrelser

  Forskellige typer papirformater såsom folio, kvart, oktav og sekstendele. Hver type angiver, hvor mange gange papiret skal foldes. Mens disse formater er af ældre dato, er de i dag forbundet med ISO-standarder, f.eks. A-papirstørrelserne.

Færdigheder

 • Overvåge produktionsudviklingen

  Overvåge parametre for at holde øje med produktion, udvikling og omkostninger inden for dit kontrolområde.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Planlægge tekniske aktiviteter

  Tilrettelægge tekniske aktiviteter inden start.

 • Overvåge papirmasses kvalitet

  Undgå ringere kvalitet og lavere sorteringer af genbrugspapir og papirmasse ved at holde øje med klæbrighed, plast, farve, ublegede fibre, lysstyrke og snavs.

 • Optimere produktion

  Analysere og identificere styrker og svagheder ved løsninger, konklusioner eller tilgange til problemer; formulere og planlægge alternativer.

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåge alle aspekter af papirkvalitet, f.eks. tykkelse, uigennemsigtighed og glathed efter specifikationer samt til viderebehandling eller efterbehandling.

 • Teste papirproduktionsprøver

  Indhente prøvetagninger på forskellige trin af processen for fjernelse af tryk og papirgenanvendelse. Behandle prøverne, f.eks. ved at tilføje en målt mængde farveopløsning og teste dem for at bestemme værdier såsom pH-niveauet, rivbestandigheden eller opløsningsgraden.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Source: Sisyphus ODB