Profession partisekretær

Partisekretærer forvalter et politisk partis administrative opgaver, f.eks. budgetforvaltning, registrering, udarbejdelse af dagsordener osv. De sikrer også en produktiv kommunikation med statslige organer og med presse og medier.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

 • Samfundsvidenskab

  Regeringssystemer, metoder til analyse af politisk aktivitet og adfærd samt teori og praksis med hensyn til at påvirke mennesker og erhverve styreformer.

 • Valgret

  Reglerne for valgprocedurer, f.eks. stemmeregler, kampagneregler, hvilke procedurer kandidater skal følge, hvordan stemmer optælles, og andre valgprocedurer.

Færdigheder

 • Samarbejde med politikere

  Samarbejde med embedsmænd, der varetager vigtige politiske og lovgivningsmæssige opgaver i regeringer med henblik på at sikre en produktiv kommunikation og skabe forbindelser.

 • Rådgive om PR

  Rådgive erhvervslivet eller offentlige organisationer om forvaltning af public relations og strategier til at sikre effektiv kommunikation med målgrupper og hensigtsmæssig formidling af information.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Analysere valgprocedurer

  Analysere forløbet i forbindelse med valg og kampagner for at overvåge offentlighedens stemmeafgivelse, identificere måder, hvorpå valgkampagnen kan forbedres for politikere, og forudsige valgresultatet.

 • Gennemføre PR-aktiviteter

  Gennemføre PR-aktiviteter ved at styre udbredelsen af information mellem en enkeltperson eller en organisation og offentligheden.

Source: Sisyphus ODB