Profession patologiassistent

Patologiassistenter bistår speciallægerne i patologi med udførelse af post mortem-undersøgelser, registrering af prøver, organer og de pågældende resultater og sørgen for passende bortskaffelse under tilsyn, efter ordre fra lægen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Patologisk anatomi og cytology

  Patologisk anatomi er et medicinsk fagområde, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Patologi

  Elementerne af en sygdom, årsagen, mekanismerne for udvikling, den morfologiske udvikling og de kliniske følger af disse ændringer.

 • Juridiske krav i forbindelse med dødsfald

  Juridiske forpligtelser og krav vedrørende hospitalsundersøgelser og post mortem-undersøgelser foretaget af ligsynsmand. Kravene til dødsattester og den tilhørende dokumentation samt til udtagning af organer.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Infektionskontrol

  Spredningsvejene og metoderne til forebyggelse af spredning af almindelige og vigtige inficerende organismer samt de tilgængelige metoder til sterilisering og desinfektion af patogene organismer i forbindelse med forebyggelse af infektioner.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

Færdigheder

 • Assistere med genetablering af krop efter obduktion

  Assistere med genetablering og rengøring af afdøde efter obduktioner.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Håndtere ualmindelige sanseindtryk i lighus

  Klare stærke lugte og traumatiske syn af døde som følge af trafikulykker, selvmord og mistænkelige dødsfald og bevare roen og den mentale klarhed.

 • Udføre en obduktion

  Åbne liget og fjerne organerne til undersøgelse, hvorefter resultaterne fortolkes i sammenhæng med den kliniske baggrund.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Vælge farekontrol

  Foretage passende valg af farekontrolforanstaltninger og risikostyring

 • Tage prøver under obduktion

  Indsamle prøver fra den afdødes krop, såsom kropsvæsker og væv til klinisk undersøgelse, transplantationsformål eller forskning.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Administrere lighus

  Sørge for daglig forvaltning af tjenesterne i lighuset ved at sikre, at instrumenterne er rene og sterile, og at organerne opbevares i kølerum, spore prøver fra de afdøde og føre nøjagtige fortegnelser vedrørende aktiviteterne i kølerummet.

 • Følge kontrolprocedurer for sundhedsfarlige stoffer

  Tilslutte sig procedurerne for kontrol af stoffer, som er farlige for sundheden (COSHH), i forbindelse med aktiviteter, der involverer farlige stoffer, f.eks. bakterier, allergener, olieaffald, maling eller bremsevæsker, der medfører sygdom eller skader.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Lede besøg i morsrum

  Lede alle besøgende til morsrummet og sikre, at de bærer passende beskyttelsesdragt og følger korrekte procedurer. Behandle slægtninge, der måtte besøge lighuset for at identificere eller se afdøde personer, med sympati.

 • Arbejde med myndigheder i forbindelse med dødsfald

  Varetage kontakten til politi, bedemænd, præster mv. og afdødes familie.

 • Oplyse om kapeltjenester

  Yde oplysningsstøtte i forbindelse med dokumentation såsom dødsattester, kremeringsformularer og andre typer dokumenter, der kræves af myndigheder eller afdødes familier.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

Source: Sisyphus ODB