Profession pensionsadministrator

Pensionsadministratorer udfører administrative opgaver i forbindelse med forvaltningen af pensionsordninger, sikrer korrekt beregning af klientens pensionsydelser, overholdelse af lovkrav, udarbejdelse af rapporter og formidling af relevante oplysninger til klienterne. De arbejder i enten den private eller offentlige sektor.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Offentlige socialsikringsprogrammer

  De forskellige områder af socialsikring, der stilles til rådighed af regeringen, borgernes forskellige rettigheder, hvilke fordele der er til rådighed, reglerne for socialsikring, og de forskellige situationer, de gælder i.

 • Socialsikringslovgivning

  Lovgivning om beskyttelse af fysiske personer og tilvejebringelse af støtte og ydelser, f.eks. sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse, socialprogrammer og andre offentlige sociale ydelser.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Pensionstyper

  De typer af månedlige beløb, der udbetales til en pensionist, såsom beskæftigelsesbaserede pensioner, sociale og statslige pensioner, invalidepensioner og private pensioner.

Færdigheder

 • Sikre, at informationer er gennemsigtige

  Sikre, at de påkrævede eller ønskede oplysninger gives på en klar og fyldestgørende måde til offentligheden eller de anmodende parter, uden at der udtrykkeligt tilbageholdes oplysninger.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Levere oplysninger om finansielle produkter

  Give kunden eller klienten oplysninger om finansielle produkter, det finansielle marked, forsikringer, lån eller andre former for finansielle data.

 • Kommunikere med støttemodtagere

  Kommunikere med enkeltpersoner eller organisationer, der er berettiget til ydelser i form af midler eller andre rettigheder, med henblik på at indhente oplysninger om procedurerne for at sikre, at modtagerne får de fordele, de har ret til, og give yderligere oplysninger.

 • Rådgive om sociale ydelser

  Rådgive borgere om statsregulerede ydelser, som de er berettiget til, såsom arbejdsløshedsunderstøttelse, familieydelser og andre sociale sikringsydelser.

 • Beregne fordele

  Beregne fordele, som personer, der er tilknyttet organisationer, har ret til, f.eks. arbejdstagere eller pensionister, ved hjælp af oplysninger om den pågældende person og samspillet mellem de offentlige ydelser og de fordele, der opnås ved f.eks. ansættelse.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

Source: Sisyphus ODB