Profession personaleanalytiker

Personaleanalytikere indsamler og analyserer erhvervsmæssige oplysninger inden for ét område eller i et enkelt firma for at komme med anbefalinger til nedbringelse af omkostninger og generelle forretningsmæssige forbedringer. De yder teknisk bistand til arbejdsgivere i forbindelse med håndtering af problematisk rekruttering og udvikling samt omstrukturering af personale. Personaleanalytikere studerer og skriver jobbeskrivelser og udarbejder jobklassifikationssystemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Forvaltning af menneskelige ressourcer

  Funktionen i en organisation, der beskæftiger sig med ansættelsen af medarbejdere og optimeringen af medarbejdernes resultater.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Jobtilbud

  Jobmuligheder på arbejdsmarkedet, afhængigt af det pågældende økonomiske område.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

Færdigheder

 • Skrive jobbeskrivelser

  Udarbejde en beskrivelse af den krævede profil, kvalifikationer og færdigheder for en bestemt funktion ved at udføre undersøgelser, analysere de aktiviteter, der skal udføres, og indhente oplysninger fra arbejdsgiveren.

 • Rådgive om effektivitetsforbedringer

  Analysere oplysninger og detaljer om processer og produkter for at rådgive om mulige effektivitetsforbedringer, der kan gennemføres, og som vil indebære bedre udnyttelse af ressourcerne.

 • Udføre jobanalyser

  Undersøge og udføre undersøgelser vedrørende beskæftigelse, analysere og integrere data til identificering af jobindhold, dvs. krav om udførelse af aktiviteter samt formidling af information til repræsentanter fra erhvervslivet, industrien eller myndighederne.

 • Udvikle jobklassifikationssystemer

  Udforme, ændre og vedligeholde systemer, der giver en organiseret samling af jobbeskrivelser.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Rådgive om personaleforvaltning

  Rådgive ledende medarbejdere i en organisation om metoder til at forbedre forholdet til medarbejderne, om bedre metoder til ansættelse og uddannelse af medarbejdere og til at øge medarbejdertilfredsheden.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Designe jobanalyseværktøjer

  Identificere behovet for og udforme jobanalyseværktøjer såsom manualer, rapporteringsformularer, undervisningsfilm eller dias.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

Source: Sisyphus ODB