Profession personlig træner

Personlige trænere udformer, gennemfører og evaluerer programmer eller fysiske aktivitetsprogrammer for en eller flere enkeltkunder ved at indsamle og analysere kundeoplysninger. De bestræber sig på at sikre, at de personlige træningsprogrammer er effektive. En personlig træner bør også aktivt tilskynde potentielle kunder til at deltage i og tilslutte sig almindelige programmer ved anvendelse af passende strategier for motivation.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Fremme sund livsstil

  Informere kunderne om den rolle, som fysisk aktivitet, motionsformer og tilknyttede tjenesteydelser spiller, og betydningen af sunde aktiviteter for den daglige tilværelse.

 • Indsamle oplysninger om klients fysiske form

  Indsamle oplysninger om de enkelte klienters fysiske form, identificere de kundeoplysninger, der skal indsamles, og rådgive kunder om korrekte procedurer, protokoller og risici forud for den fysiske vurdering og træningen.

 • Anbefale øvelser

  Stille en række øvelsesprogrammer til rådighed i overensstemmelse med kundernes behov ved at anvende principper om øvelsesprogrammering.

 • Integrere træningsprincipper

  Anvende komponenter af sundhedsrelateret egnethed til udformningen af et individuelt program med henblik på at imødekomme kundens evner, behov og livsstil og foretrukken motion.

 • Tilpasse fitnessøvelser

  Foreslå relevante øvelsestilpasninger eller -muligheder for at tage højde for individuelle klientforskelle eller -behov og rådgive deltagerne om intensitet og om, hvordan de forbedrer deres individuelle præstationer og resultater.

 • Forberede træningssession

  Klargøre udstyr og faciliteter til træningen, så det sikres, at de industrielle og nationale retningslinjer overholdes for normale driftsprocedurer, tilrettelægge tidspunkter og sekvenser for sessionen.

 • Analysere informationer om personlig fysisk form

  Foretage tjek af fysisk form med henblik på at fastslå form og færdigheder og analysere oplysninger om de enkelte kunder.

 • Udvise en professionel holdning over for kunder

  Udvise ansvarlighed og rettidig omhu over for kunder, herunder kommunikationsevner og fokus på kundeorientering.

 • Identificere kunders mål

  Identificere individuelle motiver, der resulterer i kort-, mellem- og langsigtede fitnessmål.

 • Motivere fitnessklienter

  Positivt interagere med og motivere fitnessklienter til at deltage i regelmæssig fysisk aktivitet og fremme motion som en del af en sund livsstil.

 • Sikre et sikkert træningsmiljø

  Vælge det korrekte træningsmiljø og vurdere risici for at sikre et sikkert, rent og venligt fitnessmiljø, og at det vil være den bedst mulige udnyttelse af de omgivelser, hvori klienterne træner.

 • Udvise professionelt ansvar

  Sikre, at andre arbejdstagere og kunder behandles med respekt, og at der til enhver tid er en passende ansvarsforsikring gældende.

 • Informere klienter om fordele ved en sund livsstil

  Tilvejebringe præcise oplysninger om den rolle, som fysisk aktivitet spiller, og stimulere udøvelsen af en sund livsstil med kontrollerede sundhedsmæssige forhold. Informere kunder om principper for ernæring og vægtstyring.

 • Integrere viden om øvelser i programmet

  Udvikle bevægelser og øvelser i overensstemmelse med de funktioner, der varetages af det muskuloskeletale system og de biomekaniske koncepter. Udvikle programmer i henhold til de fysiologiske begreber, kardiovaskulære og energisystemer.  

Source: Sisyphus ODB