Profession planlægger

Planlæggere foretager besøg på stedet med henblik på at skabe projekter og planer for arealanvendelse og -udvikling. De indsamler og analyserer data om jorden. Planlæggere rådgiver om udviklingsplanernes effektivitet og sikkerhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Byplanlægning

  Politisk og teknisk proces, der har til formål at udforme bymiljøet og optimere udnyttelsen af jorden ved at inddrage forskellige aspekter såsom infrastruktur, vand og grønne og sociale områder.

 • Byplanlægningslov

  Investeringer og byudviklingsaftaler. Lovgivningsmæssig udvikling med hensyn til miljømæssige, bæredygtighedsmæssige, sociale og finansielle anliggender inden for byggeindustrien.

 • Zonelovgivning

  Fordeling af arealer i zoner, hvor der tillades forskellige anvendelser og aktiviteter, som f.eks. bolig-, landbrugs- og industrivirksomhed. Disse arealer reguleres af lovgivningsprocedurer og lokale myndigheder.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Geografi

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af landområder, fænomener, egenskaber og indbyggere på jorden. Dette felt har til formål at forstå jordens naturlige og menneskeskabte kompleksitet.

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

Færdigheder

 • Behandle indsamlede data

  Analysere og fortolke data indsamlet fra en lang række kilder, f.eks. satellitundersøgelser, luftfotografering og lasermålingssystemer.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Rådgive om arkitektoniske aspekter

  Rådgive om arkitektur, baseret på viden om emner som f.eks. rumlig fordeling, balance mellem konstruktionselementer og æstetik.

 • Sammenligne undersøgelsesberegninger

  Fastslå dataenes nøjagtighed ved at sammenligne beregningerne med gældende standarder.

 • Stille teknisk ekspertise til rådighed

  Tilvejebringe ekspertviden på et bestemt område, navnlig vedrørende mekaniske eller videnskabelige emner, til beslutningstagere, ingeniører, teknisk personale eller journalister.

 • Rådgive om arealanvendelse

  Anbefale de bedste måder at anvende jord og ressourcer på. Rådgive om placering af veje, skoler, parker osv.

Source: Sisyphus ODB