Profession politisk assistent

Politiske assistenter yder støtte til embedsmænd og politikere fra regionale, nationale og internationale parlamenter og varetager logistiske opgaver. De reviderer officielle dokumenter og følger de procedurer, der er fastsat af de respektive parlamenter. De støtter kommunikationen med de berørte parter og yder logistisk støtte nødvendig for håndtering af officielle processer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forretningsanalyse

  Det forskningsområde, der vedrører identifikation af erhvervsbehov og -problemer og fastlæggelse af løsninger, der kan afbøde eller forhindre en velfungerende forretningsgang. Virksomhedsanalyse omfatter IT-løsninger, markedsudfordringer, politikudvikling og strategiske spørgsmål.

 • Politik

  Metode, proces og undersøgelse af påvirkning af mennesker, kontrol over et fællesskab eller samfund og fordelingen af magt i et fællesskab og mellem samfund.

 • Kontorsoftware

  Egenskaberne og funktionsmåden af softwareprogrammer til kontoropgaver såsom tekstbehandling, regneark, PP-præsentationer, e-mail og database.

 • Kommunikation

  Udveksling og formidling af information, idéer, koncepter, tanker og følelser ved hjælp af et delt system med ord, tegn og semiotiske regler via et medium.

 • Kommunikationsprincipper

  Et sæt fælles principper med hensyn til kommunikation som f.eks. aktiv lytning, udarbejdelse af rapport, tilpasning af registret og respekt for andres indblanding.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

Færdigheder

 • Kommunikere med interessenter

  Lette kommunikationen mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter med henblik på at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Samarbejde med embedsmænd

  Konsultere og samarbejde med embedsmænd, som behandler spørgsmål af relevans for dig eller din virksomhed.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromiser med interessenter og stræbe efter at nå frem til de mest fordelagtige aftaler for virksomheden. Kan omfatte opbygning af relationer til leverandører og kunder samt sikring af, at produkterne er rentable.

 • Rådgive om efterlevelse af regeringens politikker

  Rådgive organisationer om, hvordan de kan forbedre deres overholdelse af de gældende statslige politikker, de skal overholde, og de nødvendige skridt, der skal tages for at sikre fuldstændig overholdelse.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Udarbejde lovgivningsforslag

  Udarbejde lovgivningsforslag med henblik på at gøre de lovgivningsområder, der har behov for en reform, mere harmoniserede og klare.

 • Overholde offentliggørelsesformater

  Sende tekstmateriale til trykning. Materialet skal altid overholde de krævede offentliggørelsesformater.

 • Stille spørgsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og formulere spørgsmål til dokumenter generelt. Undersøge fuldstændigheden, foranstaltninger angående fortrolighed, dokumentets stil og specifikke instrukser om at håndtere dokumenter.

 • Deltage i parlamentsmøder

  Bistå og yde støtte på parlamentsmøder ved at revidere dokumenter, kommunikere med andre parter og sikre en gnidningsløs afvikling af møderne.

 • Samarbejde om udformningen af politikker

  Tilvejebringe specifik viden og relevante overvejelser (f.eks. finansielle, juridiske, strategiske) om forhold, der bør tages i betragtning ved udarbejdelsen af politikker.

 • Rådgive om kommunikationsstrategier

  Give virksomheder og organisationer konsulenttjenesteydelser vedrørende deres interne og eksterne kommunikationsplaner og deres repræsentation, herunder deres tilstedeværelse online. Anbefale forbedringer i kommunikationen og sikre, at vigtige oplysninger når frem til alle medarbejdere, og at deres spørgsmål besvares.

 • Udarbejde pressemeddelelser

  Indsamle oplysninger og skrive pressemeddelelser med tilpasning af registeret til målgruppen og sikre, at budskabet er godt formidlet.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Gennemgå udkast

  Korrekturlæse og give feedback til tekniske tegninger eller udkast.

 • Kommentere lovforslag

  Observere og undersøge de lovforslag, der er udarbejdet af andre, der fremsætter lovforslag, med henblik på at forbedre kvalitetskontrollen og forbedre deres viden og færdigheder i tilknytning hertil.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Kontrollere officielle dokumenter

  Kontrollere en persons officielle dokumenter såsom kørekort og identifikation for at sikre overholdelse af lovgivningen og identificere og vurdere enkeltpersoner.

 • Løse rutineopgaver på kontor

  Programlægge, forberede og løse opgaver, der skal udføres dagligt på kontorer, som f.eks. afsendelse af post, modtagelse af forsyninger, opdatering af ledere og medarbejdere, og drift uden problemer.

 • Supervisere oplysningsarbejde

  Håndtere indsats, der har til formål at påvirke politiske, økonomiske og sociale beslutninger. Sikre, at etik og politikker følges.

Source: Sisyphus ODB