Profession politolog

Politologer undersøger politisk adfærd, aktivitet og systemer, herunder de elementer, der indgår heri. Deres studier af området spænder lige fra tilblivelsen og udviklingen af forskellige politiske systemer til aktuelle emner som beslutningsprocesser, politisk adfærd, politiske tendenser, samfund og magtmuligheder. De rådgiver regeringer og institutionelle organisationer om forvaltningsspørgsmål.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Politiske ideologier

  De forskellige politiske ideologier, der repræsenterer et række etiske idéer, principper, symboler, myter og doktriner, efterfulgt af enkeltpersoner, grupper, klasser eller institutioner, og giver en forklaring på, hvordan et samfund bør fungere.

 • Samfundsvidenskab

  Regeringssystemer, metoder til analyse af politisk aktivitet og adfærd samt teori og praksis med hensyn til at påvirke mennesker og erhverve styreformer.

 • Politik

  Metode, proces og undersøgelse af påvirkning af mennesker, kontrol over et fællesskab eller samfund og fordelingen af magt i et fællesskab og mellem samfund.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

Færdigheder

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

Source: Sisyphus ODB