Profession portvagt

Portvagter kontrollerer adgang til og udgang fra bygninger, lagre eller anden form for ejendom for at forhindre uautoriseret tilstedeværelse og uønskede hændelser. De forebygger og identificerer tyveri af virksomhedens ejendom, undersøger mistænkelige aktiviteter og skriver rapporter. Portvagter kan bistå ansatte eller besøgende med forespørgsler eller vejvisning. De bruger håndholdte radioer til at kommunikere og betjene alarmsystemer og computere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

 • Kontrolmetoder

  Procedurer, der anvendes til efterforskningsformål, såsom overvågning ved hjælp af fysiske og elektroniske midler, afhøring af vidner, indsamling af genstande og data til vurdering og analyse samt fysiske og elektroniske undersøgelser til indsamling af data.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer, som ikke kan transporteres fra et område til et andet eller medbringes af en person, samt deres art, og hvordan de håndteres.

Færdigheder

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Kontrollere officielle dokumenter

  Kontrollere en persons officielle dokumenter såsom kørekort og identifikation for at sikre overholdelse af lovgivningen og identificere og vurdere enkeltpersoner.

 • Betjene kontrolpaneler

  Bruge kontrolpaneler til at styre mekanismer, såsom automatiske porte eller maskiner.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Administrere forebyggelse af tyveri

  Arbejde med forebyggelse af tyveri og røveri, overvåge sikkerhedsovervågningsudstyr og håndhæve sikkerhedsprocedurer i nødvendigt omfang.

 • Udføre sikkerhedsscreeninger

  Overvåge menneskestrømme via et screeningcheckpunkt og lette problemfri og effektiv håndtering af mennesker, inspicere bagage og håndtasker i overensstemmelse med screeningprocedurer.

 • Holde øje med gæsters ankomst

  Føre tilsyn med gæsternes adgang og sikre, at gæsternes behov tilgodeses, og at sikkerheden til enhver tid opretholdes.

 • Opdatere fortegnelser om indberetning af hændelser

  Føre et system til registrering af oplysninger om usædvanlige hændelser, der indtræffer på anlægget, f.eks. jobrelaterede kvæstelser.

 • Udføre sikkerhedskontroller

  Overvåge og kontrollere enkeltpersoners tasker eller personlige genstande for at sikre, at disse personer ikke udgør en trussel og at deres adfærd er i overensstemmelse med loven.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

Source: Sisyphus ODB