Profession præst

Præster leder religiøse organisationer eller samfund, udfører åndelige og religiøse ceremonier og giver åndelig vejledning til medlemmer af en bestemt religiøs gruppe. De kan udføre missionsarbejde, præstemæssig eller forkyndende tjeneste eller arbejde i en religiøs orden eller et samfund, f.eks. et munke- eller nonnekloster. Præster udfører opgaver såsom ledelse af gudstjenester, religionsundervisning, embedsfunktioner i forbindelse med begravelser og ægteskaber, rådgivning af menighedsmedlemmer, og de tilbyder en række andre samfundstjenester, både i forbindelse med den organisation, de arbejder for, og gennem deres egne daglige aktiviteter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Lede debatter

  Opbygge og fremføre argumenter, der anvendes i en konstruktiv debat og diskussion med henblik på at overbevise modparten eller en neutral tredjepart om debattørens synspunkt.

 • Føre tilsyn med religiøse organisationer

  Føre tilsyn med de aktiviteter, der udføres af religiøse organisationer som f.eks. sogne, menigheder, kirker, moskeer og andre religiøse organisationer og institutioner, for at sikre, at driften er i overensstemmelse med det overordnede religiøse systems regler.

 • Fremme religiøse aktiviteter

  Fremme arrangementer, deltagelse i gudstjenester og ceremonier samt deltagelse i religiøse traditioner og festligheder i et fællesskab for at styrke den rolle, religion spiller i gruppen.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Gennemføre religiøse ritualer

  Gennemføre de ritualer og traditioner, der hører til en gudstjeneste og ledelse af fælles tilbedelse.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Fortolke religiøse tekster

  Fortolke indholdet og budskaberne i religiøse tekster med henblik på at udvikle sig spirituelt og hjælpe andre i deres spirituelle udvikling med at anvende de relevante passager og meddelelser i forbindelse med gudstjenester og ceremonier eller teologisk læring.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Etablere forbindelser i lokalsamfundet

  Etablere effektive og langvarige forbindelser med lokalsamfund, f.eks. ved at organisere særlige programmer for børnehaver, skoler, handicappede og ældre, øge bevidstheden og opnå anerkendelse fra lokalsamfundet til gengæld.

 • Give socialrådgivning

  Bistå og vejlede de sociale servicebrugere med henblik på at løse personlige, sociale eller psykologiske problemer og udfordringer.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Udvise empati

  Udvise empati for at forhindre enhver form for symbolsk vold og isolation og for at sikre betænksom opmærksomhed over for alle. Det bør omfatte evnen til at forstå forskellige verbale og ikkeverbale udtryk for stemning og følelse.

 • Forberede religiøse tjenester

  Udføre de handlinger, der kræves med henblik på at forberede religiøse ceremonier, f.eks. ved at samle de nødvendige rekvisitter og materialer, rengøre redskaber, skrive og øve sig på prædikener og andre taler samt udføre andre forberedende aktiviteter.

 • Yde åndelig rådgivning

  Bistå enkeltpersoner og grupper, der søger vejledning i deres religiøse overbevisninger eller støtte deres åndelige erfaring, så de kan blive bekræftet og være trygge i deres tro.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Repræsentere en religiøs institution

  Varetage offentlige funktioner som repræsentant for en religiøs institution, der arbejder for at fremme institutionen og dens aktiviteter og stræbe efter nøjagtig repræsentation og inklusion i paraplyorganisationer.

 • Gennemføre religiøse ceremonier

  Foretage de rituelle handlinger og anvende de traditionelle religiøse tekster under ceremonielle begivenheder som f.eks. begravelser, konfirmation, dåb, fødselsritualer og andre religiøse ceremonier.

 • Fremme dialog i samfundet

  Fremme interkulturel dialog i civilsamfundet om en bred vifte af kontroversielle emner som f.eks. religiøse og etiske spørgsmål.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

Source: Sisyphus ODB