Profession pressetalsmand

Pressetalsmænd repræsenterer en virksomhed eller organisation for interessenter og offentligheden. De anvender kommunikationsstrategier for at fremme forståelsen af deres kunders aktiviteter og image på en gunstig måde.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kommunikationsprincipper

  Et sæt fælles principper med hensyn til kommunikation som f.eks. aktiv lytning, udarbejdelse af rapport, tilpasning af registret og respekt for andres indblanding.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Offentlig meningsdannelse

  Den proces, hvorved opfattelser og holdninger til noget dannes og håndhæves. De elementer, der spiller en rolle i den offentlige mening, f.eks. udformning af information, psykologiske processer og flokmentalitet.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Diplomatiske principper

  Praksis med at fremme aftaler eller internationale traktater med andre lande ved at føre forhandlinger og forsøge at beskytte hjemlandets interesser samt fremme kompromiser.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

Færdigheder

 • Etablere forbindelser til medierne

  Indtage en professionel holdning for at reagere effektivt på mediernes krav.

 • Arrangere pressekonferencer

  Organisere interviews med en gruppe journalister for at give en meddelelse eller besvare spørgsmål om et specifikt emne.

 • Udarbejde pressemeddelelser

  Indsamle oplysninger og skrive pressemeddelelser med tilpasning af registeret til målgruppen og sikre, at budskabet er godt formidlet.

 • Give offentlige præsentationer

  Tale offentligt og interagere med de tilstedeværende. Udarbejde meddelelser, planer, diagrammer og andre oplysninger til støtte for præsentationen.

 • Rådgive om offentligt image

  Rådgive en klient såsom en politiker, kunstner eller en anden person, der optræder offentligt, om, hvordan man præsenterer sig selv på en måde, der modtages bedst muligt af den brede offentlighed eller en målgruppe.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Rådgive om PR

  Rådgive erhvervslivet eller offentlige organisationer om forvaltning af public relations og strategier til at sikre effektiv kommunikation med målgrupper og hensigtsmæssig formidling af information.

 • Udarbejde præsentationsmateriale

  Forberede dokumenter, diasshows, plakater og eventuelle andre medier, der er nødvendige for specifikke målgrupper.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Tale offentligt

  Henvende sig til en gruppe lyttere på en struktureret, bevidst måde for at informere, øve indflydelse på eller overbevise dem.

 • Udvikle kommunikationsstrategier

  Forvalte eller bidrage til udarbejdelsen og gennemførelsen af en organisations interne og eksterne kommunikationsplaner og præsentation, herunder dens tilstedeværelse på internettet.

 • Gennemføre interviews

  Undersøge interviewets kontekst. Planlægge tilgængelighed. Forberede sig i overensstemmelse med konteksten og mediemangfoldigheden (radio, tv, web, aviser osv.) og interviewes.

 • Gennemføre PR-aktiviteter

  Gennemføre PR-aktiviteter ved at styre udbredelsen af information mellem en enkeltperson eller en organisation og offentligheden.

 • Udvikle PR-strategier

  Planlægge, koordinere og gennemføre alle de bestræbelser, der er behov for i en public relations-strategi, såsom fastlæggelse af mål, forberedelse af kommunikation, kontakt til partnere og formidling af information til interessenter.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

Source: Sisyphus ODB