Profession prissætningsspecialist

Prissætningsspecialister analyserer produktionspriser, tendenser på markedet og konkurrenter for at fastsætte den rette pris under hensyntagen til mærker og markedsføringskoncepter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Dataminingmetoder

  Teknikker til datamining, der anvendes til at bestemme og analysere forholdet mellem forskellige elementer af økonomi og markedsføring.

Færdigheder

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Administrere rentabilitet

  Regelmæssigt gennemgå salg og resultatopnåelse.

 • Forstå finansiel forretningsterminologi

  Forstå betydningen af grundlæggende finansielle begreber og udtryk anvendt i virksomheder og finansielle institutioner eller organisationer.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Angive vejledende priser

  Angive vejledende priser baseret på faktorer såsom standardomkostninger, salgsfremstød, fragt, forventninger til margin og kundeforhold.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Fastlægge prisstrategier

  Anvende metoder til fastsættelse af produkternes værdi under hensyntagen til markedsvilkår, konkurrenters aktioner, inputomkostninger, med mere.

 • Identificere muligheder for prisfastsættelse

  Tilpasse priserne for at maksimere indtægterne, herunder prismærkede pakker, med henblik på at forbedre varemærkets resultater og udvide forretningsmuligheder.

 • Vedligeholde prisdatabase

  Vedligeholde en intern og ekstern database for at sikre, at alle prisdata konstant er korrekte og ajourførte.

 • Udføre finansiel analyse af prisstrategier

  Gennemføre en grundig økonomisk analyse af en virksomhed, overvåge prissætning og prissætningstrategier.

 • Udarbejde statistiske prognoser

  Foretage en systematisk statistisk undersøgelse af data, der repræsenterer tidligere observerede reaktioner i systemet, herunder observationer af nyttige prædiktorer uden for systemet.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende indkøb og aftaler

  Gennemføre og overvåge virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen om kontraktindgåelse og indkøb.

 • Udarbejde cost-plus-prismodeller

  Udarbejde regelmæssige omkostnings- og prismodeller under hensyntagen til materialeomkostninger og leverandørkæden, personale- og driftsomkostninger.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

Source: Sisyphus ODB