Profession privatchauffør

Privatchauffører transporterer deres arbejdsgivere til en bestemt destination sikkert og til tiden. De bruger navigationsudstyr til at nå frem til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt, rådgiver om vejr- og trafikforhold og overholder færdselslovgivningen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske komponenter i køretøjer

  Have viden om de mekaniske komponenter, der anvendes i køretøjer, og identificere og finde løsninger på eventuelle funktionsfejl.

 • Effektiv opfattelse af transportmiljø

  Kende den lokale transporttopografi, herunder veje, trafikknudepunkter og alternative ruter for at nå frem til et bestemmelsessted. Bruge sit kendskab til at transportere køretøjet til dets bestemmelsessted på den mest tids- og brændstofeffektive måde og minimere sikkerhedsrisici.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Fokusere på passagerer

  Transportere passagerer til deres bestemmelsessted på sikker og rettidig vis. Yde en korrekt kundeservice; informere passagererne i tilfælde af uventede situationer eller andre hændelser.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Sikre, at køretøjer er driftsklare

  Holde køretøjerne rene og i forskriftsmæssig stand. Sikre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne og fremlægge gyldige officielle dokumenter såsom licenser og tilladelser, hvor det er relevant.

 • Levere private transporttjenester

  Udføre private transporttjenester, hvor det sikres, at alle gældende krav overholdes. Sikre, at der tages hensyn til udførelsen af dette arbejde med henblik på at yde kunderne den bedst mulige service.

 • Hjælpe passagerer

  Yde hjælp til personer med at komme ind i og ud af deres bil eller andre transportmidler, ved at åbne døre, yde fysisk støtte eller holde ejendele.

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Vedligeholde køretøjets udseende

  Vedligeholde køretøjets udseende ved vask, rengøring og gennemførelse af mindre justeringer og reparationer.

 • Kunne sidde ned i lange perioder

  Have tålmodighed til at blive siddende i lang tid; opretholde en passende og ergonomisk holdning, mens man sidder.

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

 • Køre i byområder

  Føre køretøjer i byområder. Fortolke og forstå færdselstavler i en by, færdselsreglerne og de dermed forbundne fælles aftaler om kørsel i et byområde.

 • Parkere køretøjer

  Parkere motorkøretøjer uden at bringe køretøjers integritet og personers sikkerhed i fare.

 • Opretholde gode standarder for personlig hygiejne

  Opretholde ulastelige personlige hygiejnestandarder og have en nydelig fremtoning.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Håndtere passagerers ejendele

  Håndtere passagerers ejendele; bistå ældre eller fysisk udfordrede rejsende ved at bære deres bagage.

 • Kontrollere køretøjets drift

  Forstå og foregribe et køretøjs drift og opførsel. Forstå begreber som f.eks. sidestabilitet, acceleration og bremseafstand.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

Source: Sisyphus ODB