Profession privatlærer

Privatlærere leverer personlig uddannelse til børn af arbejdsgivere eller til voksne, uden for det almindelige uddannelsesvæsen. De hjælper eleverne med at forbedre deres viden og kompetencer inden for et specifikt fag, i deres eget tempo. Privatlærere vil undervise deres elever i studieteknikker og -strategier for at sikre deres akademiske udvikling samt vurdere elevens fremskridt under privatundervisningen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

Færdigheder

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Identificere klienters behov

  Identificere de områder, hvor kunden kan have behov for støtte, og undersøge muligheder for at opfylde disse behov.

 • Servicere på en fleksibel måde

  Tilpasse servicetilgangen, når omstændighederne ændrer sig.

 • Være tutor for elever

  Yde privat, supplerende undervisning til de studerende individuelt for at forbedre deres læring. Støtte og vejlede studerende, der kæmper med et bestemt emne, eller som har indlæringsvanskeligheder.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Hjælpe børn med lektier

  Hjælpe børn med skoleopgaver. Bistå barnet med fortolkningen af opgaven og løsningerne. Sørge for, at barnet studerer ved prøver og eksaminer.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Opretholde kontakt med børns forældre

  Oplyse børnenes forældre om de planlagte aktiviteter, forventninger inden for programmet og børns individuelle fremskridt.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Udføre planlægning

  Forvalte tidsplanen og ressourcerne for at afslutte opgaverne i tide.

 • Konsultere elevernes støttesystem

  Kommunikere med flere forskellige parter, herunder lærere og elevens familie, for at drøfte elevens adfærd eller akademiske resultater.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

Source: Sisyphus ODB