Profession procesingeniør inden for gasproduktion

Procesingeniører inden for gasproduktion udvikler metoder til optimering af udvindingen og produktionen af gas til energi og forsyningsselskaber. De udformer systemer til gasproduktion, fører tilsyn med produktionsaktiviteter og udvikler forbedringer af eksisterende systemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Naturgas

  De forskellige facetter ved naturgas, herunder udtrækning, forarbejdning, bestanddele, anvendelser, miljømæssige faktorer osv.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Processer til genvinding af naturgaskondensater

  Have kendskab til de almindelige processer, der anvendes til at adskille tungere kulbrinter, såsom ethan, propan og butan fra methan, som er det færdige produkt fra gasforarbejdningsanlægget. Være opmærksom på teknikker til olieabsorption, kryogene processer og andre relevante processer.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Processer til fjernelse af kontaminanter i gas

  Processerne, der anvendes til at fjerne kontaminanter, såsom kviksølv, nitrogen og helium, fra naturgas; teknikker såsom aktiveret kul og molekularsi og gendannelsen af det fjernede materiale, hvis det er kommercielt holdbart.

 • Processer til fraktionering af naturgaskondensater

  Have en forståelse af de processer, der anvendes til at adskille flydende naturgas eller NGL i deres bestanddele, herunder ethan, propan, butan og tungere kulbrinter. Have en forståelse af, hvordan en deethanisator, depropanisator, debutanisator og butandeler fungerer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Hydraulisk frakturering

  Gasudvindingsteknik, hvor der indsprøjtes højtryksvæsker i dybe vandoverflader med henblik på frigivelse af naturgas, olie eller andre ikke-vedvarende ressourcer.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Processer til gastørring

  De processer, der anvendes til at fjerne vand fra naturgas, såsom absorptionsprocessen ved hjælp af glycol eller aktiveret aluminiumoxid.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Gaskromatografi

  Principperne for gaskromatografi anvendt til analyse og særskilte forbindelser, der går til fordampning uden nedbrydning.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

Færdigheder

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Designe udstyr til forsyningstjenester

  Designe udstyr til levering af forsyningstjenester såsom varme, damp, strøm og køling med henblik på at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden i leveringen af forsyninger til faciliteter og beboelsesejendomme.

 • Teste gasrenhed

  Teste renhedsgraden for gas ved hjælp af bestemt prøvningsudstyr.

 • Designe naturgassystemer

  Designe udstyr og procedurer til at fjerne urenheder fra naturgas for at sikre, at biprodukterne overholder forskrifterne og kan anvendes som brændstof.

Source: Sisyphus ODB