Profession procesingeniør inden for minedrift

Procesingeniører inden for minedrift udvikler og håndterer udstyr og teknikker med henblik på vellykket behandling og lutring af værdifulde mineraler fra malm eller råmineraler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

Færdigheder

 • Administrere mineralforarbejdningsanlæg

  Administrere anlæg og udstyr beregnet til at udvinde produkter fra råmineraler. Overvåge materialestrømmen gennem forarbejdningsanlægget.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Styre kemiske reagenser

  Styre håndtering, tilføjelse og bortskaffelse af kemiske reagenser, der anvendes til at være med til at udskille produkter af mineralske råstoffer.

 • Overvåge mineproduktion

  Føre tilsyn med minedriftsproduktionen for at vurdere den driftsmæssige effektivitet.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Lede procedurer for test af mineraler

  Lede procedurer for test af mineraler med henblik på at vurdere produkternes kvalitet på alle trin.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

Source: Sisyphus ODB