Profession procesmetallurg

Procesmetallurger studerer egenskaberne ved malm, inklusive kobber-, nikkel- og jernmalm og forskellige metallers og legeringers ydeevne. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Behandling af jernholdigt metal

  Forskellige forarbejdningsmetoder til jern og jernholdige legeringer, som f.eks. stål, rustfrit stål og råjern.

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Forarbejdning af ædelmetaller

  Forskellige forarbejdningsmetoder af ædelmetaller såsom guld, sølv og platin.

 • Legeringer af ædelmetaller

  Materialetyper, som består af to eller flere metaller eller ikkemetaller.

 • Metal- og metalmalmprodukter

  De tilbudte metal- og metalmalmprodukter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Forarbejdning af ikkejernholdige metaller

  Forskellige forarbejdningsmetoder for ikke-jernholdige metaller og legeringer som kobber, zink og aluminium.

 • Metalforarbejdningsteknologier

  De forskellige teknologier og teknikker, såsom smedning, presning, stansning, valsning og andre, der anvendes til fremstilling af metalprodukter.

 • Typer af metalfremstillingsprocesser

  Metalprocesser, der er forbundet med de forskellige metaltyper, såsom støbeprocesser, varmebehandling, reparation og andre metalfremstillingsprocesser.

Færdigheder

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Manipulere metal

  Manipulere metallets egenskaber, form og størrelse.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Arbejde i metalproduktionsteam

  Evne til at arbejde sikkert inden for en metalforarbejdende gruppe, hvor hver udfører sin del, men hvor alle underordner personlig fremtræden under helhedens effektivitet.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Vurdere metaltypers egnethed til specifikke anvendelser

  Vurdere den fysiske beskaffenhed og den strukturelle sammensætning af forskellige metaller og legeringer og analysere, hvordan materialerne opfører sig i forskellige sammenhænge.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Sikre sundhed og sikkerhed under produktion

  Sikring af personalets sundhed og sikkerhed under fremstillingsprocessen.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Samle metaller

  Sammenføje metalstykker ved hjælp af lodde- og svejsematerialer.

Source: Sisyphus ODB