Profession procesoperatør - afvanding

Procesoperatører (afvanding) installerer og betjener pumper, reservedele, rørserier og vakuumafvandingsystemer, der anvedes til indsamling og fjernelse af væsker og kemikalier.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

Færdigheder

 • Administrere pumpesumpe

  Overvåge, at pumpesumpene fungerer korrekt; sikre, at indsamlingen og fjernelsen af uønskede eller overskydende væsker sker uden problemer.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Indsamle prøver

  Oprette og drive udstyr til at indsamle vand-, gas- eller jordprøver til testning.

 • Styre spildevandsrensning

  Behandle forurenet vand under anvendelse af forskellige teknikker såsom laguner og rørsumpe.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Administrere lagertanke

  Føre tilsyn med betjeningen af lagringstanken; opnå de rette balanceniveauer i filtreringstanke.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB